Vragen die mensen bewegen

Op deze pagina proberen wij vragen over de kerkdiensten in de Andreaskerk te beantwoorden.

Kan ik als gast ‘zomaar’ deelnemen aan een kerkdienst?

Wij willen een gastvrije gemeente zijn. Daarom bent u van harte welkom in onze kerkdiensten ongeacht welke kerkelijke of niet kerkelijke achtergrond u hebt.

Wij hebben normaliter per zondag drie kerkdiensten. (9:00/10:30/ 19:00 uur). De toegang tot de dienst van 10:30 uur is uiteraard pas mogelijk nadat de kerkdienst van 9:00 uur is afgelopen. Uit ervaring blijkt dat rond 10:10 uur de meeste bezoekers van de vroege ochtenddienst de kerkzaal hebben verlaten. Ondanks een grote belangstelling voor de late ochtenddienst (ca. 500 bezoekers) is er gelukkig voldoende ruimte voor gasten. Mocht u als (grotere) groep komen, dan kan het verstandig zijn als u het bezoek van tevoren bij de koster/beheerder kenbaar maakt (Arjan van den Bor, 06 – 5350 1208 | e-mail).

Hoe kan ik als gast deelnemen aan het avondmaal?

Wij geloven dat Jezus Christus zelf de Gastheer is die ons allen uitnodigt om uit deel te nemen aan het  avondmaal. Daarom handhaven wij de ‘regel’ dat iedereen die in verbondenheid met Jezus Christus leeft (of: de Heer liefheeft) welkom is om de tekenen van brood en wijn te ontvangen. In mei 2013 hebben wij het ‘samen avondmaal vieren‘ ingevoerd. Dit betekent o.a. dat een gezin met hun kind(eren) naar voren kan komen om samen avondmaal te vieren. Kinderen vanaf 11-12 jaar kunnen brood en druivensap ontvangen, jongere kinderen ontvangen een ‘woord van zegen’. Vrienden of buren kunnen trouwens ook een ‘avondmaalgroep’ vormen. Uiteraard kan men ook alleen aangaan. Tijdens een avondmaalsviering geeft een ouderling een teken aan een bepaalde rij om naar voren te lopen.

Welk liedboek gebruikt men in de kerkdiensten?

In principe hoeft u geen liedboek mee naar de kerk nemen omdat alle liederen op de beamer verschijnen. Wij maken gebruik van verschillende liedbundels (Liedboek voor de kerken, nieuwe liedboek, Opwekking, etc.). In sommige kerkdiensten (gezinsdienst, jeugddienst, doopdienst, gospeldienst, etc.) is het percentage van opwekkingsliederen aanzienlijk hoger. Via de link Actuele diensten kunt u in veel gevallen de liederen van tevoren downloaden.

Is er een verschil tussen beide ochtenddiensten?

Als er geen bijzondere kerkdienst is (doopdienst, gezinsdienst, avondmaal, e.a.), zijn beide ochtenddiensten (9:00 & 10:30 uur) ‘identieke’ kerkdiensten.

Is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten na de dienst?

Er is gelegenheid om koffie te drinken en elkaar te ontmoeten ná de tweede morgendienst, maar in de zomervakantie is dit na de enige morgendienst.

Is er oppas voor kinderen?

Voor kinderen is er in beide ochtenddiensten (9:00 uur en 10:30 uur) oppas (tot 4 jaar) en kinderkerk (groep 1-8). Tijdens een avonddienst is er geen oppas of kinderkerk. Meer informatie over het jeugdwerk treft u HIER aan.

Wat zijn avonddiensten?

Het gaat hier om drie verschillende bijzondere kerkdiensten. Iedere maand is er de volgorde: 1) Jongerendienst  2) Themadienst 3) Gospeldienst 4) Themadienst.  De Jongeren- en Gospeldiensten hebben een uitgesproken ‘eigentijds karakter’ en zijn laagdrempelig; de themadiensten hebben een geloofsverdiepend  karakter.

Worden de kerkdiensten opgenomen?

Alle kerkdiensten worden live per Kerk-TV uitgezonden en zijn één dag lang te downloaden (alleen de audiobestanden blijven via het archief langer toegankelijk). Normaliter komen alleen de eerste zes bankrijen in beeld.

Is er een ringleiding?

In de kerkzaal is een ringleiding aanwezig.

Bij wie kan ik terecht met vragen?

In de hal van de Andreaskerk staan gastvrouwen en -heren klaar om u welkom te heten en uw vragen te beantwoorden (ze zijn herkenbaar aan een batch). Bovendien hangt in de hal een informatiescherm met belangrijke mededelingen (wegwijzer).

Als u naar aanleiding van de kerkdienst graag één van onze voorgangers of een ouderling wilt spreken, zullen deze gastvrouwen- en heren u verder helpen.