26 januari 2020

9.00 uur

10.30 uur Kerk – school – gezinsdienst

BEN JIJ EEN HELD?

Misschien zou je dit het liefst wel zijn. Of misschien voel je helemaal niet zo. Deze week is de Bijbelse Themaweek op de christelijke basisscholen in Putten. De kinderen horen en bespreken op school en thuis (gezinsboekje) Bijbelverhalen over ‘helden’. Ze leren dat je een held bent, wanneer je naar de wil van God leeft en als je op Hem vertrouwt. Deze week wordt zoals altijd afgesloten met een gezinsdienst. Erik Posthouwer gaat voor en de Andreasband begeleidt deze gezinsdienst.

19.00 uur Themadienst

VOLG MIJ!

Kerst ligt alweer een maand achter ons. Het nieuwe jaar deed zijn intrede. Het gewone leven neemt weer zijn loop. Jezus heeft na 30 keer kerstfeest gevierd te hebben zijn nieuwe rol op zich genomen. Hij trekt rond als rabbi. Een rabbi met een radicale boodschap. Eerst alleen, maar al gauw wordt hij vergezeld door leerlingen. Hij kiest ze zelf uit door ze uit te nodigen met de woorden: “Volg mij”. Maar kiest Hij wel de juiste mensen? En kunnen die mensen het onderling wel rooien? Wat betekent het eigenlijk om Hem te volgen? We denken er in deze dienst over na aan de hand van Lukas 5:27-32.

ds. Dirk Meijvogel