Onze contactgegevens

Adresgegevens & diensten Andreaskerk:
Voorthuizerstraat 14.
3881 SH Putten
Ochtenddienst 9:00 & 10:30 uur
Avonddienst 19:00 uur
Voor meer informatie zie Kerkdiensten overzicht.

Predikanten
Wijk Noord: ds. Reinoud Koning (0341 – 35 19 39 | e-mail)
Wijk Zuid: vacant | e-mail)

Kerkelijk werker
Erik Posthouwer (06 – 5048 4911 | e-mail)

Scriba kerkenraad:
Mirjam Barth |(e-mail)

Pastorale raad:
Ariëtte van Kempen (voorzitter) |(e-mail)
Jeannette de Vries (scriba) |(e-mail)

Diaconie:
Marius Vierwind (secretaris) |(e-mail)

Kerkrentmeesters:
Jan van den Brink (voorzitter) |(e-mail)

Jeugdraad:
Gerda van Meerveld (secretaresse) |(e-mail)

Ouderling communicatie:
Maurits Schraven (e-mail)

Beheerder kerkgebouw & ’t Voorhuys:
Arjan van den Bor (06 – 5350 1208 | e-mail)

Kerkelijk bureau: (dinsdag & donderdag 09:00 tot 11:00 uur en na overleg)
Henny Zwart – Dekker (0341 – 36 13 70 | e-mail)

Ledenadministratie:
Dik Jansen (e-mail)

Weekbrief:
Roelanda van der Lee (e-mail)

Andreas Magazine:
John Pansier (e-mail)

Andreas Informatief:
Martijn Fabriek (e-mail)

Webmaster:
Rick-Jan Timmer (e-mail)

Webredactie:
Gerlof Koopmans (e-mail)
Te plaatsen teksten graag aanleveren in Word en afbeeldingen als apart bestand. (Kijk hier voor de overige richtlijnen)

Scipio App
Aanmelden app via kerkelijk bureau (e-mail)
Redactie (e-mail)
Te plaatsen teksten graag aanleveren in Word en afbeeldingen als apart bestand