Geloven in Jezus Christus is een kwestie van het hele leven. Daarom wil de Andreaskerk alle dagen van de week kerk zijn met een groot aantal activiteiten. Langs deze twaalf thema’s kunt u doelgericht op zoek gaan of kunt u zich gewoon oriënteren op wat wij zo allemaal doen, week in, week uit.

Waar het hart vol van is