Wat is pastoraat? Omzien naar elkaar. Praten en luisteren. Samen lachen en huilen. God erbij halen in alle vragen van het leven. Bidden om troost en bemoediging, wijsheid en genezing voor de ander. Niet helper, held of heerser willen spelen maar dienstbaar zijn aan God en de mensen die Hij op ons pad brengt.

Wilt u weten wie uw wijkpredikant, wijkouderling of pastoraal medewerker is, kijk dan even hier op de website.

Voelt u zich vrij om met een van hen contact op te nemen.