Tijdens de ochtenddiensten (momenteel alleen 10.30 uur) mogen de kinderen van de groepen 1-8 naar de kinderkerk. Zij zitten aan het begin van de dienst bij hun ouders in de kerkzaal. De dienst begint en na een aantal liederen en het gebed, gaan de kinderen gaan met de leiding mee naar hun eigen ruimte. Hier hebben zij hun eigen dienst. Groep 1-8 gebruikt de methode ‘Kind op zondag’. Zij leren kerkdiensten, feesten en Bijbelverhalen. Na de preek komen de kinderen weer terug in de kerkzaal om samen met de gemeente de dienst af te sluiten. Tijdens de zomervakantie is er alleen kinderkerk voor groep 1-4. Tijdens gezinsdiensten en feestdagen blijven alle kinderen in de kerk.

Ook worden er nog andere activiteiten voor deze leeftijd worden georganiseerd. Dit zijn bijvoorbeeld: kerstmusical, biddag, dankdag, Junior Andreasband, sedermaaltijd, brugdienst groep 8 en PraatPaal.

Contactpersonen kinderkerk:
Groep 1/2: Marisse Slofstra
Groep 3/4: Marjolein van de Geest
Groep 5/6: Wilrieke Peters
Groep 7/8: Henri Lubbersen

contact: kinderkerk@andreaskerkputten.nl