Elke tweede en vierde zondag van de maand is er in de avonddienst een themadienst. In deze diensten staat een bepaald thema centraal dat nader wordt belicht. De keuze aan onderwerpen is gevarieerd van diverse bijbelse thema’s tot actuele thema’s.

Jaaroverzicht Themadiensten 2022

Themadienst 10 april: Carrière maken – ds. Jan Visser (Ermelo)
Einde 2021 hadden 9,4 miljoen Nederlanders betaald werk. Dat is 71,1% van de Nederlandse bevolking tussen 15 en 75 jaar. 4,9 miljoen Nederlanders werken fulltime en zo’n 4,5 miljoen deeltijd. Werk is dus een belangrijk gegeven in het bestaan van de meesten van ons. Maar waarom werken we? Als de wereld nog paradijs was, zouden we dan werken? En in de komende wereld van God, of in de hemel? Onze reformatorische wortels brengen een bepaalde werkethos met zich mee (kort samengevat als “hard werken, niet klagen”). Tegelijkertijd ervaart 17% van de werkenden burnout-gerelateerde klachten (een beetje afhankelijk van welk onderzoek je erop naslaat). Wat is een gezonde visie op werk, op ambitie, op carrière? En bestaat er zoiets als een christelijke visie?

Themadienst 13 maart: Leven in het beloofde land – ds. Ruilof van Putten
Het volk van God ging van een leven in de woestijn over naar een leven in voorspoed. Beide hebben zo zijn uitdagingen. Wat als het niet vanzelf gaat? Je de hoop op wilt geven? En wat als het je juist voor de wind gaat? Het voorspoedig gaat met je inkomen, je bedrijf. In alles gaat het om de vraag hoe je kunt blijven vertrouwen op God. En wat jou daarvan juist weerhoudt. Aan de hand van Deuteronomium 8 en Markus 4 denken we over dit thema na.

Themadienst 13 februari: Jezus op de stoel van God? – ds. Ab Haaima
In Marcus 2: 1 – 11 lezen we dat vier mannen hun verlamde vriend bij Jezus wilden brengen. Ze deden daarbij alle mogelijke moeite om bij Jezus te komen. Als het niet door de deur kon dan maar via een gat in het dak. Heel verrassend zegt Jezus dan tegen de verlamde: “Uw zonden worden vergeven.” Blijkbaar had de zieke niet alleen een lichamelijk kwaal maar ook een religieus probleem: zonden. En ook daarbij wil Jezus helpen. Tot verontwaardiging van enkele Schriftgeleerden. Volgens hen gaat Jezus met deze opmerking op de stoel van God zitten. Want alleen God kan toch zonden vergeven? Als reactie hierop geneest Jezus de man van zijn verlamming en laat daarmee duidelijk zien dat Hij de bevoegdheid heeft om op aarde zonden te vergeven. Hij is niet alleen een redder van lichamelijke kwalen, maar ook van zonde. Een mooie boodschap die goed past bij de viering van het Avondmaal in deze avonddienst. Van harte welkom.

Themadienst 27 februari: Backstage en frontstage – ds. Jelle de Kok
Wat er achter de schermen gebeurt komt vroeg of laat ook op het podium (denk maar aan The Voice). De strijd die jij in het verborgene strijdt met de boze en met verleidingen hebben impact op je optreden. Vanuit dat perspectief zullen we Lucas 4:1-13 lezen, waarin wordt verteld over de verzoeking van Jezus in de woestijn.
Hoe bezwijk je niet, maar kom je er sterker uit? Wat leren wij van Jezus en hoe helpt Hij ons daarbij?

30 januari: “Kop op!” – ds. Rob Kranen
In deze dienst lezen we het verhaal over de bruiloft in Kana uit Johannes 2:1-11. We leven in roerige jaren. Jaren waarin gebed nodig is. Vele mensen in de wereld bidden tót Maria, maar in de geschiedenis die we vanavond lezen bidt Maria voor ons! Maar wat stelt de Here Jezus teleur in zijn reactie op het gebed van zijn moeder! Of toch niet? Ons bidden … wat doen we daar eigenlijk mee?