Elke tweede en vierde zondag van de maand is er in de avonddienst een themadienst. In deze diensten staat een bepaald thema centraal dat nader wordt belicht. De keuze aan onderwerpen is gevarieerd van diverse bijbelse thema’s tot actuele thema’s.

Jaaroverzicht Themadiensten 2021

10 januari: Kunnen wij elkaar in de hemel herkennen? – ds. Werner Gugler
Wat zegt de Bijbel over dit vraagstuk en waarom denken christenen er zo verschillend over? Zoals bij veel vragen rondom het geloof zitten er achter deze vraag verschillende andere vragen. Daarom moeten we eerst uitleggen wat ‘in de hemel zijn’ volgens de Bijbel betekent voordat we de vraag naar het ‘elkaar herkennen’ gaan beantwoorden. Ik wil dit boeiende en uitdagende onderwerp vooral pastoraal belichten.

24 januari: ‘Coronapandemie – Act of God? ds. Rob Kranen
De wereld zucht onder een pandemie. En hoewel een vaccin wordt toegediend, zijn we er voorlopig waarschijnlijk nog niet van af. De lockdown in Nederland wordt verlengd, en mensen mopperen en zuchten. En in de kerk? We voegen ons naar wat de overheid ons adviseert in de manier van kerk-zijn en het houden van kerkdiensten. De vraag die niet zo snel gesteld wordt, maar in de gedachten van elke christen waarschijnlijk op een of andere manier wel aanwezig is, is deze: wat heeft God hier eigenlijk mee te maken? Speelt Hij een rol in deze pandemie? Is Hij oorzaak en/of oplossing? Is dit alles een ‘act of God’?

31 januari: Hulp voor onderweg – ds. Ab. Haaima
In deze themadienst richten we ons op Psalm 121. Het is een pelgrimslied voor mensen die op weg zijn naar de tempel in Jeruzalem, maar ook een lied voor mensen op hun levensweg waarop van alles kan gebeuren. Het vertelt dat je daarbij hulp van God mag verwachten en dat je mag geloven dat Hij je voet niet zal laten wankelen, je behoedt voor alle kwaad en een schaduw is aan je rechterhand. Maar wat betekent deze hulp en bescherming? Is dat echt bewaren voor alle kwaad of meer bij alle kwaad? We lezen Psalm 121 en Romeinen 8: 31-39.

14 februari: Bidden om een overvloedige zegen – ds. André Priem
Dit is een van de gebedspunten uit het zogenoemde Gebed van Jabes. Dit gebed is te vinden in het eerste Kroniekenboek (1 Kronieken 4:10). Jaren geleden schreef Bruce Wilkinson er een boekje over. Over het gebed en het boekje van Wilkinson wil ik het graag met jullie hebben in deze themadienst. Het daagt wel uit tot nadenken over wat wij van onze gebeden verwachten (en verwachten mogen…).

14 maart: Geroepen om tot zegen te zijn – ds. Jelle de Kok
Dit is een van de thema’s van het 40-dagenproject. In de avonddienst van 14 maart zal er op dit thema worden ingegaan aan de hand van Abraham die geroepen wordt door de Heer om alle volken tot zegen te zijn. Wat betekende dat voor hem in keuzes die hij maakte? Hoe hoorde hij die roeping en hoe gaat dat dan vandaag? Wat betekent het om een ander tot zegen te zijn? En waar kun je dan tegen oplopen als je die weg wilt gaan? Vragen waar in de dienst op ingegaan zal worden.

11 april: Weet je het zeker? – ds. A. Haaima
In Johannes 20: 24-29 staat het verhaal over Thomas, meestal bekend als de ongelovige Thomas. Hij wil eerst zien en dan geloven. Heel herkenbaar. Soms kan namelijk ook bij ons ongeloof, twijfel en onzekerheid toeslaan. Is het allemaal wel waar wat verteld wordt? In bovengenoemd verhaal wijst Jezus Thomas niet af maar neemt de moeite hem over zijn twijfel heen te brengen. Tegelijk horen we dat geloven niet te maken heeft met je ogen maar met je oren. En je bent een gelukkig mens als je dat kunt. Meer hierover in deze themadienst.

25 april: Omgaan met het Oude Testament ds. W. Gugler
Veel christenen hebben moeite met het Oude Testament. Dit heeft allerlei oorzaken. Eén ervan ligt waarschijnlijk in de naam Oude Testament. ‘Oud’ in de zin van ‘niet meer van deze tijd’ met een drievoudig verwijt: te moeilijk, te gewelddadig, te langdradig. De vraag wordt telkens weer gesteld of en in hoeverre de teksten van het Oude Testament geldig zijn voor christenen. Van de Tien Geboden zeggen we makkelijk dat ze nog geldig zijn – maar van vele heiligheidsvoorschriften in het boek Leviticus of Deuteronomium distantiëren wij ons intuïtief. Hoe komt dit? Graag wil ik nagaan hoe de schrijvers van het Nieuwe Testament om zijn gegaan met de teksten van het Oude Testament. Wat kunnen wij van hen leren voor de kerk van vandaag? Ik doe dit in de overtuiging van kerkvader Augustinus dat het Nieuwe Testament verborgen ligt in het Oude Testament en het Oude geopenbaard is in het Nieuwe.