Wat is een Themadienst?

Sinds januari 2016 zijn alle avonddiensten in de Andreaskerk ‘horizontaal gestructureerd’. Iedere maand heeft een bepaald ritme: de eerste zondag is een Jongerendienst (JD) de tweede en vierde zijn Themadiensten (TD) de derde is een Gospeldienst (GD). Alleen de vijfde zondag heeft geen uitgesproken invulling.

Voor deze structuur werd gekozen vanwege de heldere indeling en de herkenbaarheid. Men weet ook zonder preekrooster welk karakter een bepaalde avonddienst heeft. Een TD volgt dus altijd op een ‘laagdrempelige’ en missionaire Jeugd- of Gospeldienst. Zodoende wisselen ‘gemakkelijkere Basic-geloof-diensten’ (JD, GD) en ‘geloof verdiepende-Themadiensten’ elkaar af. Het primaire doel van een TD is te voorzien in de behoefte voor de geestelijke groei van de gelovige en van de gemeente.

In de praktijk zal een TD vaak veel elementen van een traditionele ‘leerdienst’ bevatten. Een thema staat centraal waarbij soms ook meerdere zondagen aan de verschillende facetten van een onderwerp gewerkt wordt. Ook is het mogelijk een Bijbelboek op verschillende TD-zondagen uit te leggen. Het verschil met een leerdienst ligt voornamelijk in de ruimere methodische mogelijkheden en de visie op geestelijke groei die de keuze van onderwerpen beïnvloedt.

Jaaroverzicht Themadiensten 2020

DATUM                                     THEMA

12 januari
dr. B. Reitsma                         Islam, bedreiging of uitdaging?

Hoe moeten we ons verhouden tot de islam? Die vraag roept veel emotie en discussie op. Moeten we ons duidelijk en afwijzend opstellen, omdat de islam nu eenmaal niet bij Nederland past? Moeten we moslims mijden omdat ze ontkennen dat Jezus de Zoon van God is, de Verlosser? Of vraagt Jezus iets anders van ons? De meeste joden in de tijd van Jezus zullen de vraag van Jakobus en Johannes om vuur uit de hemel, over de goddeloze Samaritanen, goed hebben kunnen begrijpen (Luk. 9:54). Kunnen we daar vandaag ook iets van leren, als het gaat over moslims? En wat zegt de reactie van Jezus ons dan? In deze avonddienst willen we leren wat Jezus van ons vraagt als het gaat over moslims.

26 januari
ds. Dirk Meijvogel                  Volg mij!

Kerst ligt alweer een maand achter ons. Het nieuwe jaar deed zijn intrede. Het gewone leven neemt weer zijn loop. Jezus heeft na 30 keer kerstfeest gevierd te hebben zijn nieuwe rol op zich genomen. Hij trekt rond als rabbi. Een rabbi met een radicale boodschap. Eerst alleen, maar al gauw wordt hij vergezeld door leerlingen. Hij kiest ze zelf uit door ze uit te nodigen met de woorden: “Volg mij”. Maar kiest Hij wel de juiste mensen? En kunnen die mensen het onderling wel rooien? Wat betekent het eigenlijk om Hem te volgen? We denken er in deze dienst over na aan de hand van Lukas 5:27-32.

9 februari  
ds. W. Gugler                         Over het geloof gesproken – gewoon uitleggen wat je gelooft

Over de kerk praten is over het algemeen geen kunst. Maar over je eigen geloof praten is duidelijk een ander verhaal. Ongedwongen in gewone taal helder aan een ander uitleggen waar het in het Evangelie over gaat en wat dit met je eigen dagelijkse leven te maken heeft, is niet gemakkelijk. Maar wij kunnen een en ander wel leren. Soms hebben christenen maar een paar eenvoudige handreikingen nodig om over Christus te kunnen spreken. In deze themadienst gaat het niet over methodes of trucjes die je moet beheersen. De wijsheid ligt vaak in het ‘op het juiste moment de juiste vragen stellen’. Uiteraard is de liefde een sleutel: Liefde tot God en tot de ander. En liefde maakt vindingrijk.

23 februari
ds. J. Visser                            Dient God met blijdschap 

Met deze woorden bezong de oude berijming de houding van de gemeente in dienstbaarheid. In een prachtige preek beschreef de afro-amerikaanse predikant T.D. Jakes de kerk als een restaurant. Iedereen wil graag aan tafel zitten om de heerlijke gerechten te proeven, maar wat gebeurt er als je een kijkje in de keuken neemt? In het restaurant brandt de sfeervolle kaarsverlichting, word je keurig bediend en is alles keurig en verzorgd. Maar dan de keuken … daar staat de afwas opgestapeld, schreeuwt de kok en moet keihard gewerkt worden. Wat betekent het om God te dienen? Is dat het restaurant of de keuken? En kan het één wel zonder het ander? Psalm 100 geeft ons deze avond een prachtig perspectief!