Elke tweede en vierde zondag van de maand is er in de avonddienst een themadienst. In deze diensten staat een bepaald thema centraal dat nader wordt belicht. De keuze aan onderwerpen is gevarieerd van diverse bijbelse thema’s tot actuele thema’s.

Jaaroverzicht Themadiensten 2022

Themadienst 30 oktober: Een luisterend oor – ds. Ab Haaima
We zeggen wel eens dat gedeelde vreugd dubbele vreugd is en gedeelde smart halve smart. Meeleven is heilzaam en daarbij is luisteren heel belangrijk. We zien dat ook in het verhaal over Bartimeüs (Marcus 10: 46 – 52). Hij roept tot Jezus om medelijden en dan hoort Jezus zijn hulpgeroep. Vervolgens wordt hij op zijn verzoek genezen. “Uw geloof heeft u gered”. Kun je hieruit concluderen dat als je maar gelooft je dan beter wordt? Nee, maar wel dat er bij Jezus altijd een luisterend oor is. Daarover meer in deze dienst.

Themadienst 13 november: “Met een t of met een d?”– ds. Rob Kranen
Schrijf je nou iets met een ‘t’ of met een ‘d’? Of toch ‘dt’? Jezus leeft! Jezus redt! Hij heeft mij gered! Hij heeft mij verlost van zonde en dood! Lastig… lastig… Maar niet ingrijpend. Ingrijpend wordt het wel, wanneer je het verschil uit het oog begint te verliezen tussen “hart” en “hard”. Deze ‘d’ en ‘t’ doen er écht toe! We lezen in deze themadienst 1 Koningen 3:16-28. 

Themadienst 27 november: Bidden in de nacht – ds. Reinoud Koning
De Advent bestaat uit vier zondagen en dan wordt het Kerst. Er zit een opbouw in. Advent begint in het diepste duister van de nacht. Er klinkt een stem die vraagt: ‘Is er nog hoop? Is er nog toekomst? Valt er nog iets te verwachten?’ Dan wordt op de 1e Advent de eerste kaars aangestoken. Iedere week komt er meer licht en daarmee wordt de groeiende hoop op de komst en de geboorte van de Messias verbeeld. Tijdens de Avondmaalsdienst op deze 1e Adventszondag staan we stil bij een aantal verzen uit Psalm 69. Deze psalm schreeuwt om Gods genade. Het water staat de dichter aan de lippen. De tekst sluit indringend aan bij daar waar de spiritualiteit van de Advent begint: de nacht. En dan mogen we samen Avondmaal vieren bij schaars licht. De maaltijd voedt de hoop, het vertrouwen. Er komt een nieuwe tijd. Christus komt op aarde! 

Themadienst 11 december: Geld – ds. Pieter Both
De meeste waarschuwingen in de Bijbel gaan over onze omgang met geld. Hoe kan het dat het daar zo weinig over gaat? Wat zegt de Bijbel over rijkdom en geld en waarom wordt daar zo vaak waarschuwend over gesproken?