I.v.m. de coronacrisis en de voorschriften die gevolgd worden vanuit het RIVM en de PKN, worden er voorlopig geen kerkdiensten gehouden in de Andreaskerk. Het preekrooster dat hieronder vermeld staat, is daarom niet actueel.

Houd de berichtgeving op onze site in de gaten via de link  ‘actuele diensten’.

Kwartaaloverzicht 2020

APR - MEI - JUN 2020

JUL - AUG - SEP 2020

OKT - NOV - DEC 2020

JAN - FEB - MRT 2020

Regelmatig worden er wijzigingen aangebracht in het jaarrooster. Vaak gaat het om veranderingen m.b.t. de voorgangers, het inlassen of verplaatsen van een bijzondere dienst (doop, bevestiging etc.) of het aanpassen van de aanvangstijd van een kerkdienst. De meest recente versie van het preekrooster treft u daarom aan onder Actuele diensten.

Verklaring afkortingen in preekrooster:

AV= Avondmaal (er zijn vijf avondmaalsdiensten per jaar)
AV De Schauw= Avondmaalsdienst in De Schauw (Schauwplein 27)
Elim= Dienst in Elim (Engweg 46)
Doop= Doopdienst (er zijn ong. vijf doopdiensten per jaar)
KK= Kinderkerk
1-4= Kinderkerk groep 1 t/m 4
GD= Gezinsdienst

De namen van gastpredikanten worden in rode letters weergegeven.