PraatPaalPutten bestaat sinds 2015. Aanvankelijk is dit opgestart door leden van de Gereformeerde Kerk en de Andreaskerk. Sinds vijf jaar is ook de Hervormde Gemeente bij ons aangesloten. PraatPaal valt onder het kinder- en jeugdpastoraat. We begeleiden kinderen die te maken hebben met het feit dat hun ouders gescheiden zijn, in kleine groepjes. De kinderen komen 5 á 6 keer bij elkaar. Door middel van spelen, praten en knutselen leren de kinderen hun gevoelens en gedachten te benoemen en een plekje te geven in hun rouwproces. We hebben het over hoe het was, hoe het nu is en hoe we verder kunnen gaan, over de gevolgen van de echtscheiding en wat dat met hen doet. De groepjes worden altijd door twee medewerkers van de PraaPaalPutten begeleid. Er wordt 2x per jaar (rond de voorjaarsvakantie en rond de herfstvakantie) gestart met de groepjes. De data van deze groepjes zijn hier terug te vinden op de website. Rond dezelfde periodes worden eveneens groepjes aangeboden voor kinderen die met rouwverwerking te maken hebben. De data voor deze bijeenkomsten zijn hier terug te vinden. Naast het verwerken in groepjes is er ook individuele ondersteuning mogelijk.

Namens de Andreaskerk zijn Daniëlle Roordink en Gertrude van Pijlen actief als vrijwilliger bij PraatPaalPutten.

Voor verdere informatie kunt u de website van PraatPaalPutten bezoeken.