Over de Zomeractie

We hebben uw hulp nodig met de Zomeractie!
De diaconie heeft weer 3 projecten gekozen die we via deze actie graag willen ondersteunen. Vorig jaar hebben we samen ruim € 8.200 ingezameld. Ook nu hopen we weer een mooi bedrag bij elkaar te brengen. Geeft u ook? Elke gift, klein of groot, is meer dan welkom!

Uw bijdrage wordt verdeeld over o.a. actie Vakantietas (plaatselijk doel), Grip op je leven (landelijk) en Little John (internationaal). Meer informatie over deze doelen vindt u op deze pagina.

Hoe kunt u bijdragen?

1 Via de Scipio app: optie Collecten

2 Via de website: andreaskerkputten.nl/collecten

3 Via de bank: NL45 RABO 0354208616 t.n.v. Diaconie Andreaskerk o.v.v. ‘Zomeractie 2023’

4 Of scan de QR-code hiernaast ▶

In onze eigen gemeente ondersteunen we mensen die concrete hulp nodig hebben. Ook organiseren we de actie Vakantietas. De vakantietas wordt gegeven aan kinderen uit gezinnen die door verschillende omstandigheden niet op vakantie kunnen. De tas wordt gevuld met allerlei leuke dingen en kortingsbonnen die in de zomer van pas komen.

Grip op je leven helpt volwassenen, jongeren of kinderen die om psychische redenen zijn vastgelopen weer een plekje te vinden in de maatschappij. Op locaties in Nunspeet, ’t Harde en Harderwijk komen deelnemers tot rust in een prikkelarme omgeving en doen ze nieuwe energie op. Via de Zomeractie bekostigen we spelmateriaal voor buiten.
Meer informatie: www.profilazorggroep.nl/locaties/grip-op-je-leven

Stichting Little John is een Puttense stichting die verschillende projecten in Oekraïne ondersteunt.
Little John helpt kinderen in nood door arme gezinnen te ondersteunen en via maaltijdhulp en sociale hulp aan alleenstaande moeders.
Meer informatie: www.little-john.org