De zomeractie voor 2019 staat weer voor de deur. Voor de diaconie is de zomeractie een belangrijke inkomstenbron. De diaconie zet zich in om hulp te geven aan leden van de gemeente die onder zorgen of eenzaamheid gebukt gaan. Buiten de grenzen van de gemeente is ook veel nood waar wij ons voor inzetten. Om aan deze hulpaanvragen te voldoen is de diaconie afhankelijk van een geslaagde zomeractie.

Zoals elk jaar bevat de zomeractie drie doelen. De opbrengst verdelen we ook dit jaar gelijkmatig aan de volgende drie doelen:

Lokale diaconale noden. Met dit jaar o.a. vakantietassen-actie: Voor Puttense kinderen die uit gezinnen komen welke het niet breed hebben, willen we dit jaar 80 vakantietassen gaan vullen om ook hen een onvergetelijke zomer te laten beleven. *

Rudolph stichting. De Rudolph stichting zet zich in voor uithuisgeplaatste kinderen en jongeren zodat iedereen de kans krijgt om op te groeien tot een zelfredzame en evenwichtige volwassene. www.rudolphstichting.nl

MAF: Brandstof sparen. Voor elke euro kunnen we een liter brandstof kopen, wat weer ca. 50 kilometer vliegen is. MAF is met 130 vliegtuigen ‘s werelds grootste onafhankelijke non-profit vliegtuigorganisatie en brengt hulpverleners, dominees, zendelingen en artsen naar plaatsen waar hulp het meest noodzakelijk is. www.maf.nl/projecten/brandstof

Helpt u mee om de zomeractie 2019 tot een succes te maken en een gift te doen? In de eerste week van juni ontvangen alle leden van de Andreaskerk de brief Zomeractie 2019.

*Als gemeente zoeken we overigens nog plaatselijke ondernemers die een gift willen geven voor de vakantietassen. Neem contact op met Peter Sloof (06-24236079) voor meer informatie over ondersteuning van de vakantietassen.