Kennismaking nieuwe gemeenteleden
Deze bijeenkomst is voor gemeenteleden die de voorafgaande periode lid zijn geworden van de Andreaskerk. U kunt kennismaken met de predikanten(en), kerkelijk werker, enkele ouderlingen, diakenen en kerkrentmeesters en andere gemeenteleden. Er wordt informatie gegeven en er is gelegenheid om vragen te stellen, bijvoorbeeld over het reilen en zeilen in de gemeente en bepaalde gewoonten of activiteiten binnen de gemeente. Daarnaast wordt er een rondleiding gegeven door het hele gebouw.

Doelgroep: Nieuwe gemeenteleden
Waar: Andreaskerk – ‘t Voorhuys
Wanneer: Data zijn nog niet bekend (aansluitend aan de dienst van 10:30 uur tot ± 13:15 uur)
Frequentie: Een of twee keer per jaar
Contactpersoon: (scriba@andreaskerkputten.nl)
Website: www.andreaskerkputten.nl/meet-and-greet