HVD (Hervormde Vrijwilligers Dienst)

God heeft in de gemeente aan allerlei mensen een plaats gegeven (1 Kor. 12:28a).

De Hervormde Vrijwilligers Dienst bestaat al jaren. Het is een groep van ruim 60 vrijwilligers. Zij hebben contact met gemeenteleden bij diverse gelegenheden: nieuwe gemeenteleden worden verwelkomd en er wordt een bezoek gebracht bij verjaardagen (vanaf 18 jaar), ziekte, rouw, geboorte en huwelijksjubilea. Iedere HVD’er heeft een eigen wijk, zo kan er gesignaleerd worden wanneer er hulp of aandacht nodig is.

Signalen van gemeenteleden kunnen (met toestemming) doorgegeven worden aan de wijkouderling en/of de predikant. Op deze manier kunnen HVD’ers de ‘oren en ogen’ van de gemeente zijn.

Activiteiten voor ouderen
Samen met het activiteitenteam van de Gereformeerde Kerk organiseren we contactmiddagen voor ouderen. Op deze middagen worden sprekers uitgenodigd en worden er bijv. dia’s of films vertoond. Er is dan ook gelegenheid om met elkaar te praten bij een kopje koffie of thee.

Met Kerst en Pasen wordt er een viering gehouden en dan wordt de middag afgesloten met een maaltijd.

Jaarlijks wordt er een reisje georganiseerd.

Bloemendienst
De bloemen die op zondag in de kerkzaal staan, worden na de morgendienst als groet van de gemeente gebracht naar zieken, eenzame, ouderen (vanaf 80 jaar) of anderen die hiervoor in aanmerking komen. Wanneer u namen weet van personen die om een bijzondere reden in aanmerking komen voor deze bloemengroet, kunt u dat laten weten aan Willie Elhorst – Hanekamp.

Bij een huwelijksjubileum wordt er voor een attentie gezorgd vanuit de HVD. Hiervoor hoeft u dus geen bloemengroet aan te vragen.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Willie Elhorst – Hanekamp  willempje.hanekamp@gmail.com

Aanmelding
Denkt u dat de HVD iets voor u is en wilt u ook wel een steentje bijdragen? Neem dan contact op met één van de leden van het bestuur. Ook mannen zijn van harte welkom.

Het bestuur van de HVD bestaat uit:
Reinie van Schoor – van den Brink (voorzitster) 06 10865148 reinie.van.schoor@upcmail.nl
Wilma van Beek (secretaresse) wilma.van.beek@hetnet.nl
Gerda van Eikenhorst (penningmeester) a.eikenhorst@upcmail.nl
Corina v.d.Brink, C.H.Corina67@hotmail.com 
Ingrid van Beek: hermjaneningrid@gmail.com.

De diaken als contactpersoon voor de HVD is Willie Elhorst – Hanekamp, tel: 357410 willempje.hanekamp@gmail.com