Eind september gaan we weer starten met een nieuw seizoen van Follow (2023-2024)!

Follow‘ is de naam voor catechese in de Andreaskerk. Follow wijst op het volgen van Jezus. Op een gezellige manier leren we met elkaar uit de Bijbel. Samen ontdekken we wie Jezus voor ons wil zijn. In een kleine groep komen we in een huiskamer bij elkaar. Follow is er voor alle jongeren van 12 t/m 17 jaar. Al deze jongeren krijgen begin september een uitnodiging voor Follow. Heb je geen uitnodiging gekregen, maar wil je wel meedoen met Follow? Schrijf je gerust in!

Wat handige data om te weten:

  • In augustus 2023 krijgen alle Andreaskerkers tussen de 12 en 17 jaar een uitnodiging voor Follow; een aanmelding voor die tijd zou ons helpen bij de indeling.
  • De eerste Follow avond is in week 39 (week van maandag 25 september 2023).
  • De laatste Follow avond is in week 17 (week van maandag 15 april 2024).

Alle jongeren zullen door twee gemeenteleden bij hen thuis (of in sommige gevallen in de jeugdkelder) ontvangen worden. Voor de 16+ers is er ook de mogelijkheid mee te doen aan Alpha Youth.

Heb je vragen, neem dan even contact op met Walter Reitsma (walterreitsma@andreaskerkputten.nl) of Chanien Galama (jeugdwerkandreaskerk@gmail.com).

Groetjes van het Follow-team!