Keuzelijst diaconale doelen trouwdiensten

(versie 2023)

Naast de door de diaconie geselecteerde doelen is het mogelijk dat het bruidspaar zelf een ander ‘goed doel’ voorstelt, waarmee zij een binding hebben.

1. ZOA | www.zoa.nl
ZOA biedt hulp, hoop en herstel aan slachtoffers van rampen en conflicten. Omdat ze in de gebieden zelf actief zijn, weten ze wat de mensen nodig hebben. ZOA is ook werkzaam onder vluchtelingen in Ethiopië. René en Wilma Vlug, bekend in de Andreaskerk zijn daarbij betrokken. Wij ondersteunen de vakopleiding voor vluchtelingen.
IBAN NL02RABO0387512012 t.n.v ZOA o.v.v. Vakopleiding vluchtelingen Ethiopië.

2. Voedselbank Harderwijk | www.voedselbankharderwijk.nl
“Hongerigen heeft Hij gevoed” staat met grote letters op het gebouw op het industrieterrein in Harderwijk. Hier worden wekelijks voedselpakketten klaargemaakt, waar zo’n 200 volwassenen en 230 kinderen in Harderwijk, Ermelo en Putten van eten. Bedrijven en supermarkten doneren hun overschotten, scholen en kerken verzamelen producten en zo bieden we met elkaar hulp
aan gezinnen die in financiële nood verkeren.
IBAN NL79RABO0161401880 t.n.v. Voedselbank Harderwijk

3. Stichting Als kanker je raakt | www.alskankerjeraakt.nl
Zij bieden in de chaos die kanker met zich meebrengt een open hart en open oor, voor jou met kanker, voor naasten, voor nabestaanden, voor ouders en jongeren. Dit doen ze door het organiseren van ontmoetingsdagen door het land en (online) avonden over bv. rouw. De paraplu – symbool van de stichting – staat voor bescherming en een schuilplaats. Ontmoeting en hoop
vormen de rode draad, hierbij is Gods liefde voor ons het uitgangspunt.
IBAN NL55RABO0160462576 t.n.v. stichting Als kanker je raakt te Hilversum

4. MAF| www.maf.nl
Het motto van de MAF: Niemand is onbereikbaar voor Gods liefde. MAF vliegt voor meer dan 1.000 kerken en (hulp)organisaties. Mensen die in de uitersten van de aarde wonen zijn vaak afgesloten van de buitenwereld. Dit beperkt hun mogelijkheden om zich te ontwikkelen, hulp te ontvangen en het evangelie te horen. MAF vervoert zendingswerkers, voedselhulp, Bijbels, medische hulp enz.
IBAN NL40ABNA0558345808

5. Kinderhospice Binnenveld in Barneveld | www.kinderhospicebinnenveld.nl
Ook wanneer een kind ernstig ziek is gaat het leven “gewoon” door .. Kinderhospice Binnenveld is een (t)huis voor ernstig zieke kinderen. Een huis waar zij voor korte of langere tijd kunnen verblijven, waardoor ouders en het gezin even op adem kunnen komen, terwijl de zorg voor hun zieke kind in professionele handen is. Zij bieden complexe zorg aan ernstig en
ongeneeslijk zieke kinderen in een kleinschalige, huiselijke omgeving.
IBAN NL16ABNA0842428976 t.n.v. het Kinderhospice