Het is weer mogelijk om ‘live’ bij de kerkdiensten aanwezig te zijn! Zie deze toelichting.
Registratie en aanmelding blijft verplicht. U kunt hier meer informatie vinden over het aanmelden.
Gasten zijn vanzelfsprekend van harte welkom en hoeven niet vooraf te worden aangemeld. Naam en telefoonnummer zal dan bij de de ingang worden genoteerd.

De kerkdiensten zijn natuurlijk nog steeds online te volgen. Zo blijven we met elkaar verbonden, ook op afstand.
De ochtenddienst van 10.30 uur is vanaf 12.00 uur integraal terug te kijken op de website en YouTube. Ook is er elke zondagavond om 19.00 uur een dienst. De avonddienst is ook (later) te volgen via de genoemde links.

Zondag 26 september

10.30 uur – Avondmaalsdienst (ds. Reinoud Koning)

Kerkdienst

In deze ochtenddienst vieren we het Heilig Avondmaal. De dienst wordt geleid door ds. Reinoud Koning.

19.00 uur – Themadienst / avondmaal (ds. Ab Haaima | Ermelo)

Kerkdienst

Deze themadienst wordt geleid door ds. Ab Haaima uit Ermelo. We viern in deze dienst ook het Heilig Avondmaal.

Thema: Zand er over
Petrus heeft iets heel afschuwelijks gedaan. Tot drie keer toe heeft hij Jezus verloochend, bang als hij was voor zijn eigen hachje. En toen de haan kraaide realiseerde hij zich dat ook hij blijkbaar in staat was zijn Heer in de steek te laten. Hij weende toen bitter. Maar het verhaal over hem krijgt een vervolg. Na de opstanding heeft Jezus weer een maaltijd met Zijn discipelen en aan het eind vraagt hij opeens aan Petrus: “Heb je mij lief?” En vervolgens na diens bevestiging: “Hoed mijn schapen”. Blijkbaar wordt zijn zondige daad hem niet toegerekend. We lezen over dit gebeuren in Johannes 21: 15 – 22. Het is een mooi verhaal over vergeving en genade. Zand er over. Een thema dat heel goed past bij de viering van het Avondmaal. Van harte welkom! 

.