Je bent van harte welkom bij een van de kerkdiensten. Alle bijeenkomsten zijn te bezoeken zonder aanmelding vooraf.

Wel zal het hanteren van de basisregels belangrijk blijven en we zullen aandacht blijven geven aan het zorgen voor voldoende ventilatie. Daarnaast houden we aandacht voor kerkgangers met een kwetsbare gezondheid: achterin de kerkzaal bieden we zitplaatsen op 1,5m aan. Wilt u/jij hier gebruik van maken, dan kunt je je melden bij het ontvangstteam.

De kerkdiensten zijn ook online te volgen. Zo blijven we met elkaar verbonden, ook op afstand.
De ochtenddiensten zijn vanaf 12.00 uur terug te kijken op de website en YouTube. De avonddienst van 19.00 uur is ook (later) te volgen via de genoemde links.

Zondag 10 juli

10.00 uur – Ochtenddienst

Kerkdienst

Deze ochtenddienst wordt geleid door ds. Reinoud Koning.

19.00 uur – Themadienst

Kerkdienst

Deze themadienst wordt geleid door ds. Frans van Velzen uit Amersfoort.

De Geest en gewone gemeenteleden
In Handelingen 2: 16-21 lezen we hoe Petrus de profeet Joël citeert als het gaat over de uitstorting van de Geest en in Handelingen 2: 41-47 lezen we over het leven van de eerste gemeente in Jeruzalem. Die twee stukjes breng ik in deze themadienst bij elkaar onder de titel ‘De Geest en gewone gemeenteleden’. Nu vind ik die laatste aanduiding niet zo mooi, maar het gaat me om het onderscheid met ambtsdragers, al zijn dat in wezen ook gewone gemeenteleden. We zien dat God in het nieuwe verbond (zijn nieuwe relatie met zijn mensen) zijn Geest niet alleen meer aan priesters, koningen en profeten geeft, zoals in het oude, maar aan alle gelovigen. Welk verschil maakt dat voor ons als gelovigen in Putten?

.