,

Wijzigingen richtlijnen aangaande gebruik kerkgebouw,’t Voorhuys en bijeenkomsten

Hieronder kunt u nieuwe richtlijnen vinden m.b.t. het gebruik van ’t Voorhuys, de kerkzaal en uitvaarten e.d. (De uitgebreide versie is ook HIER terug te vinden op de website)

1. ‘t Voorhuys
Gezien er hiervoor een horecavergunning is, is deze per 14 oktober 22.00 uur gesloten. Dit omdat alle horecagelegenheden gesloten zijn i.v.m. het verbod welk dinsdagavond 13 oktober is afgekondigd door de overheid.

Motivatie voor het sluiten van ‘t Voorhuys is, naast het verbod, dat we het enerzijds niet kunnen maken als enige horecaonderneming open te blijven, anderzijds dat wij ook de uitstraling moeten hebben naar buiten toe dat we de sociale contacten en reisbewegingen willen beperken. Dit betekent dat er tot nader order geen enkele activiteit in ‘t Voorhuys georganiseerd mag worden.

2. Kerkzaal in combinatie met groepsgrootte tot 30 personen
Gezien de maatregelen en het dringende advies om zoveel mogelijk thuis te blijven en geen reisbewegingen te maken, adviseren wij het volgende:
Zondagochtend één digitale dienst met zo min mogelijk mensen. Met elkaar hebben we de verantwoordelijkheid dit te minimaliseren:

  • Bijvoorbeeld maximaal twee voorzangers
  • Geen lectoren
  • Een minimaal aantal ouderlingen en diakenen
  • Eén pianist of organist
  • Koster en beamerteam

Zondagavond (jeugddienst/themadienst) is verder idem aan de ochtenddienst met een minimaal aantal personen. Kort omschreven is ons advies de kerkzaal alleen te gebruiken voor het oefenen t.b.v. voorbereiding op de eredienst, uitzendingen eredienst of uitvaarten.

3. Uitvaarten
Voor uitvaarten blijft de uitzonderingspositie gelijk aan hoe deze was, echter met de beperking dat er geen gebruik meer gemaakt kan worden van ‘t Voorhuys.

4. Vergaderingen en andere bijeenkomsten
Vergaderingen voor K(K)R, pastorale raad, diaconie, kerkrentmeesters tot 15 personen kunnen doorgang vinden in ‘t Voorhuys.