,

We mogen weer zingen!

We mogen weer zingen tijdens de dienst!
Sinds 5 juli zijn er weer kerkdiensten waarbij ook mensen in de zaal mogen zitten. U heeft daar vast e.e.a. over gelezen of langs zien komen in de afgelopen weken. Ondertussen zijn er internationaal, landelijk en binnen de kerk (o.a. PKN) diverse onderzoeken geweest over hoe het COVID-19 virus zich verspreidt. Een van de zaken die is onderzocht, is in hoeverre zingen in groepen daar een rol in heeft.
De uitkomst hiervan is een model wat kerken kunnen invullen en waarvan de uitkomst laat zien wat mogelijk is. Het resultaat: in de Andreaskerk mag per heden weer worden gezongen!

Kom naar de dienst (ook als u al een keer bent geweest)
Een extra goede reden om weer eens een kerkdienst bij te wonen. En daar is voldoende ruimte voor. De afgelopen diensten waren goed bezocht, maar er is nog voldoende ruimte over. We houden ons hierbij aan de max. van 100 bezoekers voorlopig. Omdat we zien uit de cijfers dat er nog steeds heel veel mensen vanuit huis via YouTube of Kerktv meekijken, blijven we in ieder geval tot eind augustus ook werken met voorzangers.
Het is vanaf nu mogelijk om in te schrijven voor iedere dienst. De regel dat je 1 ochtend- en 1 avonddienst kan aangeven, vervalt hierbij. Wel blijft nodig om van te voren via de Scipio App aan te melden. Over het gebruik van de app hebben we feedback ontvangen (waarvoor dank). Waar mogelijk voeren we deze verbeteringen zelf door en anders zetten we dit door aan de beheerder.
Let op: aanmelden kan tot uiterlijk 18.00 uur op de zaterdag voor de diensten op de daaropvolgende zondag.