,

Verder na verlies

Uitnodiging informatieavond ‘Verder na verlies’

Ook dit voorjaar willen we weer vier avonden organiseren voor wie afscheid moest nemen van een partner. De groep heet ‘Verder na verlies’. We eten samen, kijken terug op de weg die we gegaan zijn, delen ervaringen en leren van elkaar. Steunen elkaar.
Voorgaande deelnemers kijken positief terug op de avonden, ook al was het best een stap om er aan deel te nemen.
Op dinsdag 19 februari houden we eerst een informatie-avond, om een indruk te geven van hoe de avonden ingevuld worden. Heb je belangstelling om mee te gaan doen, dan nodigen wij je van harte uit om deze avond aan te schuiven! We beginnen om 18.30 uur met een maaltijd.

Voor meer informatie & opgave:
Jannie Torsius
jannietorsius@gmail.com
tel.06-28143090