,

Vanuit de jeugdraad

Afgelopen week hebben we als jeugdraad (digitaal) video-vergaderd. Een aparte gewaarwording, maar wel een mooie ervaring. We beseffen dat in deze bijzondere tijd ‘jeugdwerk’ iets heel lastigs is. Toch zijn er ook in deze tijd echt kansen om onze jongeren iets over de Here Jezus te vertellen/laten zien. We hebben enkele ideeën besproken en zijn deze verder aan het uitwerken.
We willen jullie laten weten dat we voor de jeugdleiders, gezinnen en de kinderen/jongeren bidden en willen jullie oproepen dat ook te blijven doen. Ook in deze verwarrende tijd vol onzekerheid hebben we dit allemaal nodig. Natuurlijk bidden we ook voor iedereen die al ziek is (geweest) door dit virus.
Maar één ding is zeker: in de hemel is geen paniek! Onze Heer heeft alles in Zijn sterke hand.
Groetjes van Chanien, Ria, Marije, Gerlof, Gerda, Matthijs en Erik (de jeugdraad)