,

Stichting Rusland Kinderhulp

Vanaf 2003 zamelen wij al kleding en andere hulpgoederen in voor de mensen in Wit- Rusland. Helaas zijn we in 2017 gestopt met onze transporten van die goederen vanwege de hoge kosten, die wij als kleine stichting nauwelijks meer kunnen opbrengen. De administratieve taken werden ook steeds uitgebreider. Nadat er in het bestuur eens goed is nagedacht over hoe het nu verder moest gaan, zijn we het na overleg eens geworden om voortaan de kleding wel te blijven verzamelen en die aan Dorcas te doneren. Met Dorcas (een landelijke stichting die heel veel in Oost-Europa werkzaam is en ook in Afrika projecten heeft) hebben we afgesproken dat we voor hen de KLEDING, SCHOENEN, DEKENS, DEKBEDDEN, GORDIJNEN EN LINNENGOED gaan inzamelen en sorteren. We doen dat op de manier zoals Dorcas dat graag wil en alle zakken die we voor hen inpakken gaan rechtstreeks naar Oost-Europa. Vanuit distributiecentra daar zal alles verdeeld worden.

Wat verandert er dan voor u, die al die jaren zo trouw ons heeft geholpen met al uw overtollige spullen: WE ZAMELEN GEEN SPEELGOED MEER IN EN GEEN ROLSTOELEN, ROLLATORS EN MATRASSEN. Voor incontinentiemateriaal hebben we contact met een andere stichting die we daar blij mee maken. Mocht u vragen hebben over spullen die u kwijt wilt, dan mag u natuurlijk altijd even bellen. Alle kleding etc. mag gebracht worden op onderstaand adres.

Wat houdt dat voor de mensen in Wit-Rusland in: tijdens onze bezoeken daar zullen wij in de winkels ter plekke de benodigde materialen kopen, het geld voor een transport wordt op deze manier bespaard. Ook de financiële hulpverlening en de vakantieprojecten in de zomervakantie en rond Kerst gaan gewoon door. Jaarlijks proberen we met een delegatie van onze stichting onze adoptiegezinnen te bezoeken.
Jacquelien Simon
Hoofdlaan 10. Tel: 354443