, ,

Slotavond Alpha Youth

Op 12 mei is de slotavond van Alpha Youth. De jongeren die dit jaar hebben deelgenomen aan de Alpha Youth zullen deze avond vertellen over hun ervaringen. Zoals gebruikelijk bij Alpha starten we (om 18.00 uur) met een maaltijd. Iedereen is van harte uitgenodigd!  Geef je wel even op bij Alina van Wilgenburg (alinavanwilgenburg@gmail.com).

Meer informatie over Alpha Youth is hier te vinden op de website.