KerkTV Andreaskerk

Gemeenteleden die niet in staat zijn in de kerkdiensten aanwezig te zijn, kunnen door kerktv via beeld en geluid betrokken zijn bij de dienst. Bij het maken van de opnamen wordt altijd geprobeerd om een goed evenwicht te vinden tussen zorgvuldigheid in verband met de privacy en betrokkenheid van de kijker met de kerkdienst.

Privacy- en auteursrechten protocol:

  1. De uitzendingen van de kerkdiensten van de Andreaskerk Putten via internet bevatten beeld en geluid. Beelden bevatten in de regel een totaalbeeld van de kerkzaal en de gebeurtenissen tijdens de dienst op het liturgisch centrum.
  2. Bij de ingang van de kerkzaal wordt aan bezoekers duidelijk gemaakt dat de kerkdienst wordt opgenomen en integraal vertoond via internet.
  3. Personen die de kerkdiensten bezoeken, worden niet in front opgenomen, maar alleen via een totaalbeeld van achter uit de kerkzaal. Daarbij komen de voorste zes rijen in beeld.
  4. Personen die beslist niet in beeld willen komen, kunnen in de achterste helft van de kerkzaal plaats nemen.
  5. Van personen, die genoemd worden tijdens de afkondigingen en voorbeden, worden geen details gemeld.
  6. Predikanten hebben het auteursrecht van de door hen uitgesproken preken. Gastpredikanten dienen van te voren op de uitzending te worden gewezen en om toestemming te worden gevraagd.
  7. Gemeenteleden die belijdenis doen, doopouders, te bevestigen ambtsdragers, koren en andere uitvoerenden in een kerkdienst, dienen van te voren op de uitzending te worden gewezen en om toestemming te worden gevraagd. Als er geen toestemming is, wordt een totaalbeeld getoond.
  8. Vragen over of problemen bij onderdelen van de uitzendingen kunnen worden gemeld bij het college van kerkrentmeesters: kerkrentmeesters@andreaskerkputten.nl