Kwartaaloverzicht 2019

JUL - AUG - SEP 2019

OKT - NOV - DEC 2019

JAN - FEB - MRT 2019

APR - MEI - JUN 2019

Regelmatig worden er wijzigingen aangebracht m.b.t. het jaarrooster. Vaak gaat het om veranderingen m.b.t. de voorgangers, het inlassen of verplaatsen van een bijzondere dienst (doop, bevestiging etc.) of heel soms het aanpassen van het kerkdienstbegin. De meest recente versie van het preekrooster treft u daarom aan onder Actuele diensten.