I.v.m. de coronacrisis en de voorschriften die gevolgd worden vanuit het RIVM en de PKN, worden er voorlopig alleen online kerkdiensten gehouden in de Andreaskerk.

Houd de berichtgeving op onze site in de gaten via de link ‘actuele diensten’.

Kwartaaloverzicht 2021

APRIL - MEI - JUNI 2021

JULI - AUG - SEPT 2021

Verklaring afkortingen in preekrooster:

AV= Avondmaal (er zijn vijf avondmaalsdiensten per jaar)
AV De Schauw= Avondmaalsdienst in De Schauw (Schauwplein 27)
Elim= Dienst in Elim (Engweg 46)
Doop= Doopdienst (er zijn ong. vijf doopdiensten per jaar)
KK= Kinderkerk
1-4= Kinderkerk groep 1 t/m 4
GD= Gezinsdienst

De namen van gastpredikanten worden in rode letters weergegeven.

Regelmatig worden er wijzigingen aangebracht in het jaarrooster. Vaak gaat het om veranderingen m.b.t. de voorgangers, het inlassen of verplaatsen van een bijzondere dienst (doop, bevestiging etc.) of het aanpassen van de aanvangstijd van een kerkdienst. De meest recente versie van het preekrooster treft u daarom aan onder Actuele diensten.