,

Oproep namens de diaconie van de Andreaskerk

In de online dienst van afgelopen zondag heeft Conny Ruitenberg al aangegeven dat het belangrijk is om naar elkaar om te kijken. We hebben elkaar juist in deze tijd hard nodig. Als er hulpvragen zijn, ontvangen wij deze graag om hierin te helpen. Een hulpvraag kan gemaild worden naar: diaconie@andreaskerkputten.nl

We denken hierbij ook aan nood van eenzaamheid die in de komende weken alleen maar toeneemt. Kent u bijvoorbeeld mensen die behoefte hebben aan een telefoontje of een boodschap die gedaan moet worden? Op dit moment zijn er veel initiatieven waar hulp aangeboden wordt.

Ook vragen we graag aandacht voor de Dag van Nationaal Gebed op 18 maart i.v.m. het coronavirus.

Als laatste willen we u vragen alle mensen die direct of indirect getroffen zijn door het coronavirus mee te nemen in uw gebeden.