,

Nieuwsbrief jeugdraad

Er is weer een verse nieuwsbrief van de Jeugdraad! In deze editie blikken we vooruit op het nieuwe seizoen. We vinden het prettig en goed om jullie op de hoogte te houden van de ontwikkelingen van het jeugdwerk. Dat doen we via onze kwartaal-nieuwsbrief. De nieuwsbrief is ook na te lezen op www.andreaskerkputten.nl/jeugdwerk.

Wil jij komend jaar ook meehelpen in het Jeugdwerk? Neem dan contact op met de betreffende jeugdouderling:
– Kinderwerk: Marije Robbertsen (marije-coes@hotmail.com)
Tienerwerk: Chanien Galama (jeugdwerkandreaskerk@gmail.com)