,

Nieuwsbrief Jeugdraad

Deze week is er weer een nieuwsbrief verschenen van de jeugdraad. Hierin staat onder andere hoe we binnen het jeugdwerk omgaan met de nieuwe maatregelen omtrent COVID-19. Deze nieuwsbrief is voor iedereen die betrokken is bij en geïnteresseerd is in ons jeugdwerk. De nieuwsbrief staat op de website (www.andreaskerkputten.nl/jeugdwerk) en is ook hier in te zien.