,

Meet en Greet voor nieuwe leden

Zondag 16 februari 2020 om ± 12.00 uur is er in ’t Voorhuys, aansluitend aan de eredienst van 10.30 uur, een bijeenkomst voor leden die in het afgelopen jaar lid zijn geworden. Onder het genot van een kop koffie/thee kunt u kennismaken met onze predikant (en), kerkelijk werker, enkele ambtsdragers en andere nieuwe leden. Er wordt informatie gegeven en er is gelegenheid om vragen te stellen over het reilen en zeilen binnen onze kerk. Daarnaast wordt er een rondleiding gegeven door het kerkgebouw. De bijeenkomst duurt ruim een uur. Alle nieuwe leden ontvangen in januari een uitnodiging voor deze bijeenkomst. Mocht u geen brief ontvangen, of was u de vorige keer verhinderd en wilt u ditmaal graag aanwezig zijn, dan kunt u zich aanmelden bij de scriba van de kerkenraad via mail: scriba@andreaskerkputten.nl Ook kinderen zijn van harte welkom.