,

Luisterend bidden voor de Andreaskerk

Kerkdienst

We beleven onrustige tijden in onze gemeente. Denk bijvoorbeeld aan de gevolgen van Corona en de corona- maatregelen, het bezoek van de visitatiecommissie, de gezondheidsklachten van ds. Reinoud Koning, het vertrek van ds. Werner Gugler naar Eindhoven en de komende zoektocht naar een nieuwe dominee.

Als Andreaskerk krijgen we wat te ‘verduren’ en roept het vragen op als ‘Hoe pakken we het aan? Hoe gaan we nu verder?’. We zijn natuurlijk geneigd om meteen zélf daarbij van alles te gaan bedenken en/of doen, maar… onze God, wat wil Hij? Kunnen we onze situatie aan Hem voorleggen, Hem betrekken bij en bevragen naar Zijn plan met de Andreaskerk?

Ja, dat kan! En dat willen we doen! En naast individueel gebed willen we dat ook graag gezamenlijk doen:

In de komende vakantieweken, van 22 juli t/m 9 september, willen we elke donderdagavond de kerkzaal openstellen voor gezamenlijk gebed. Vanaf 19.30 u is de zaal open voor inloop. Na een kort openingsgebed zal het een uur stil zijn: ‘Stilte is de zendtijd van de Heilige Geest’. Om 20.30 uur wordt er afgesloten met een gezamenlijk hardop ‘Onze Vader’. Het is ook prima om een deel van het uur aanwezig te zijn!

ALLE gemeenteleden zijn hierbij van harte uitgenodigd om mee te doen, weet je welkom!

Misschien vind je het spannend om te komen? Misschien ben je niet gewend om te bidden en al helemaal niet gezamenlijk? Misschien…
Wij hopen dat je komt en willen juist graag de drempel zo laag mogelijk houden: je hoeft niets, er zijn is al voldoende.

Hartelijke groet namens de kerkenraad, Jannie Torsius

NB Interessante preken om terug te luisteren in verband met deze avonden: de preek van ds. van Velzen op 27 juni om 10.30 uur en de preek van ds. Visser op 27 juni om 19 uur, beiden in de Andreaskerk.