Je bent van harte welkom bij een van de kerkdiensten. Alle bijeenkomsten zijn te bezoeken zonder aanmelding vooraf.

Wel zal het hanteren van de basisregels belangrijk blijven en we zullen aandacht blijven geven aan het zorgen voor voldoende ventilatie. Daarnaast houden we aandacht voor kerkgangers met een kwetsbare gezondheid: achterin de kerkzaal bieden we zitplaatsen op 1,5m aan. Wilt u/jij hier gebruik van maken, dan kunt je je melden bij het ontvangstteam.

De kerkdiensten zijn ook online te volgen. Zo blijven we met elkaar verbonden, ook op afstand.
De ochtenddiensten zijn vanaf 12.00 uur terug te kijken op de website en YouTube. De avonddienst van 19.00 uur is ook (later) te volgen via de genoemde links.

Woensdag 2 november | Dankdag

15:00 uur – Kinderdienst

Het thema van deze Dankdag-dienst is ‘Wie dank jij?’ en we gaan kijken en luisteren naar een Bijbelverhaal over Elia. We danken de Here God dat Hij voor ons zorgt, net zoals Hij voor Elia zorgde, en ons elke dag weer geeft wat we nodig hebben. We gaan natuurlijk ook weer mooie liederen zingen samen met de band! De collecte is dit jaar voor de Lwengo Kids Foundation. Zij zorgen ervoor dat arme kinderen in Oeganda, een land in Afrika, naar school kunnen. Fijn als de mama’s en papa’s daar wat geld voor mee willen nemen.

De dienst is een samenwerking tussen de Andreaskerk, de Ontmoeting (Gkv) en de Gereformeerde Kerk en vindt plaats om 15.00 uur in de Andreaskerk. Erik Posthouwer gaat voor.

19.30 uur – Avonddienst

Kerkdienst

Deze avonddienst op Dankdag wordt geleid door ds. Reinoud Koning.

.