JEUGDWERK: MAAK JIJ HET VERSCHIL?

YES, een jongerendienst!

Yes, we gaan ervoor; een online jongerendienst! Volgende week zondag (10 mei) om 19.00 uur gaan we dit doen. Dit zal een live dienst zijn met allerlei interactieve onderdelen. Erik Posthouwer zal kort spreken over het thema ‘Hou vol’ en er werken veel jongeren aan de dienst mee. De jeugdband speelt ook mee. De dienst is te volgen via het YouTube kanaal van de Andreaskerk. Jij bent er toch ook bij?

  • Zondagavond 10 mei om 19.00 uur
  • Via het YouTube kanaal van de Andreaskerk (zie knop hier boven)
  • Interactief, dus praat mee in de chat!
  • De jongerenband speelt de liederen in
  • Veel jongeren doen mee

Heb jij zin in een lekker ijsje?

We missen jullie! En daarom hebben we iets leuks bedacht!
Op zaterdag 9 mei van 14.00 – 16.00 uur kan je bij de Andreaskerk een ijsje komen halen! We hebben een speciale ‘drive-in’ voor jullie gemaakt. Bekijk het filmpje voor meer info.

Let op:

  • houd steeds 1,5 meter afstand van elkaar
  • de kerk is niet open voor bezoekers (ook niet voor toiletgebruik)
  • inrijden via Voorthuizerstraat
  • uitrijden via parkeerplaats aan de achterkant
  • Blijf niet staan kletsen, maar rijd na ontvangst van de ijsjes gewoon weer door

Als we ons allemaal aan de regels houden kunnen we dit soort dingen doen. Dus! Tot zaterdag!

Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, zegt de Heere, Die is, en Die was, en Die komen zal, de Almachtige. (Openbaring 1:8)

Ineens is alles anders. Dingen die zeker leken, blijken geen zekerheden te zijn. Al het normale, blijkt toch niet zo normaal. Ineens zitten we thuis. En dit gaat zeker nog tot 1 juni duren. De ‘normale’ wereld van een paar weken geleden lijkt al ver weg. Maar er is één ding zeker!! God verandert niet. Hij is nog steeds dezelfde. Daar mogen we ons aan vasthouden. Ook nu jeugdwerk ineens zo anders is.

We roepen jullie op om te bidden voor (en creatief mee te denken in) jeugdwerk in deze situatie.

Door het coronavirus is al het jeugdwerk  zoals we gewend waren, stil komen te liggen. Dit duurt in ieder geval t/m 1 juni, maar het zou ook nog langer kunnen duren. Als jeugdraad zoeken we naar nieuwe, creatieve vormen van jeugdwerk. We willen je uitnodigen met ons mee te denken.

Hiernaast staan enkele van onze initiatieven. Doe je mee?

In deze roerige tijd zullen we vaker een nieuwsbrief versturen. De volgende nieuwsbrief verschijnt in mei 2020. Voel je vrij om te reageren op deze nieuwsbrief of misschien wel ideeën aan te leveren voor een stukje. Neem contact op met de Jeugdraad: jeugdraad@andreaskerkputten.nl

Dagopening.nl

Voor een aantal basisscholen in Putten zet Erik Posthouwer elke schooldag een video met een dagopening online op www.dagopening.nl. Inmiddels kijken er kinderen uit het hele land mee. De dagopening bestaat uit een stuk uit de Bijbel en ontwikkelingen uit het dagelijks leven. Erik probeert mensen met elkaar in gesprek te brengen over geloofszaken en dingen die kinderen bezig houden. Er wordt afgesloten met gebed. Marcel&Lydia Zimmer zingen regelmatig een lied. Er zijn veel mensen uit de Andreaskerk betrokken bij dit project. Mooi dat we op deze manier ook ‘kerk naar buiten’ mogen zijn. Kijk je ook mee?

Examenkandidaten

De eindexamens gaan dit jaar niet door. Dit bericht zorgt waarschijnlijk bij veel jongeren voor opluchting. Weg eindexamenstress! Maar voor anderen wordt het juist spannend of de resultaten van de schoolexamens voldoende zijn voor een diploma. Wij willen iedereen graag een hart onder de riem steken. Ken je eindexamenkandidaten? Geef dan hun naam en adres even door via jeugdraad@andreaskerkputten.nl. Dan gaan we er verder mee aan de slag!

Kaartenactie jeugd

In onze gemeente zijn veel mensen van 80 jaar en ouder. Zij ontvangen geen bezoek meer en voelen zich vaak eenzaam. Hoe mooi is het om de oudere mensen uit onze gemeente blij te maken met een kaart of een brief? Doe jij ook mee met de kaartenactie?

Koop of maak zelf een kaart, schrijf er iets liefs op en vraag een adres op bij jeugddiaken Matthijs Werrie: matthijs.werrie@gmail.com

Tijdens de kerkdienst

Tijdens de ‘gewone’ kerkdienst kunnen de kinderen normaal gesproken altijd naar de kinderkerk. Jammer genoeg is dat online niet mogelijk. Gelukkig hebben we een goed alternatief gevonden, Op de website van Matthijs Vlaardingerbroek vind je een speciaal online kinderprogramma voor de zondag. De komende tijd staat er vanaf elke vrijdag een nieuw programma klaar

Op het plaatje hieronder staan alle clubs overzichtelijk qua leeftijd. Op het plaatje hieronder kan je klikken voor meer informatie over de invulling van de jeugdclubs.

Jeugdwerkbeleid
Als onze missie ervaren we de opdracht die Jezus ons heeft meegegeven: “Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen.” (Matteüs 28:19) Dat willen we uitdragen. Vertaald naar het jeugdwerk betekent deze opdracht: “Ga op weg en maak alle jongeren tot mijn leerlingen.” Dit mag leidend zijn bij de organisatie en invulling van onze activiteiten.

Het beleid van het jeugdwerk ligt in handen van de jeugdraad. Deze jeugdraad wordt gevormd door de jeugdouderlingen, jeugddiakenen en de kerkelijk werker. De actuele samenstelling van de Jeugdraad staat hiernaast. De Jeugdraad is altijd in overleg met de jeugdleiders. Elke groep heeft zijn eigen coördinator. Deze coördinator heeft geregeld contact met de jeugdraad en heeft zitting in het kwartaaloverleg van de jeugdwerkcoördinatoren.

De visie en missie van het jeugdwerk staat beschreven in het Beleidsplan Jeugdwerk Andreaskerk 2018-2022.

Nieuwsbrieven
Omdat het jeugdwerk steeds verder groeit en er steeds meer jeugdleiders komen, zoeken we naar goede manieren om helder te communiceren en iedereen te betrekken in onze gezamenlijke missie.

De nieuwsbrieven worden verstuurd in juli, oktober, januari en april. De nieuwsbrieven zijn hier te vinden:

Vacatures
Heb je een hart voor God en een hart voor kinderen of tieners? Dat moet je even verder lezen. In enkele jeugdclubs gaan mensen stoppen dus we zijn op zoek naar jou. We zoeken leiding voor:

Voor meer informatie, neem even contact op met Erik Posthouwer (erikposthouwer@andreaskerkputten.nl of 06-50.48.49.11)

De jeugdraad is verantwoordelijk voor het jeugdwerk in de Andreaskerk. Op deze pagina worden wat zaken over het jeugdwerk uitgelegd.

MAAK JIJ HET VERSCHIL?
WE HEBBEN JE HAR(D)T NODIG!

Het jeugdwerk is een belangrijk onderdeel van de Andreaskerk. Voor kinderen zijn clubs en activiteiten in de kerk immers van groot belang voor de geloofsontwikkeling. Niet alleen de jeugd en de activiteiten, zeker ook de jeugdleiders zijn van cruciaal belang. Enthousiaste vrijwilligers die weten wat er leeft en het geloof op een aansprekende manier weten over te dragen, maken het verschil.