JEUGDWERK: MAAK JIJ HET VERSCHIL?

Heb je een tip, een vraag of wil je ons gewoon wat vertellen? Dat vinden we heel leuk! Stuur even een mailtje naar jeugdraad@andreaskerkputten.nl

In deze periode, waarin een virus de wereld lijkt te beheersen, willen wij vasthouden aan onze Heer. Ook al is fysiek jeugdwerk niet altijd mogelijk, we geloven dat Hij ons en onze jongeren vasthoudt. We zetten in op aansprekende jongerendiensten, waarin jongeren zich aangesproken voelen. De flyer van de komende jongerendienst staat hier onder:

De komende jongerendiensten zijn:

  • 17 januari (19.00 uur): Erik Posthouwer
  • 7 februari (19.00 uur): Erik Posthouwer
  • 21 februari (19.00 uur): ds. Bertine van de Weg

Op het plaatje hieronder staan alle clubs overzichtelijk qua leeftijd. Op het plaatje hieronder kan je klikken voor meer informatie over de invulling van de jeugdclubs.

Jeugdwerkbeleid
Als onze missie ervaren we de opdracht die Jezus ons heeft meegegeven: “Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen.” (Matteüs 28:19) Dat willen we uitdragen. Vertaald naar het jeugdwerk betekent deze opdracht: “Ga op weg en maak alle jongeren tot mijn leerlingen.” Dit mag leidend zijn bij de organisatie en invulling van onze activiteiten.

Het beleid van het jeugdwerk ligt in handen van de jeugdraad. Deze jeugdraad wordt gevormd door de jeugdouderlingen, jeugddiakenen en de kerkelijk werker. De actuele samenstelling van de Jeugdraad staat hiernaast. De Jeugdraad is altijd in overleg met de jeugdleiders. Elke groep heeft zijn eigen coördinator. Deze coördinator heeft geregeld contact met de jeugdraad en heeft zitting in het kwartaaloverleg van de jeugdwerkcoördinatoren.

De visie en missie van het jeugdwerk staat beschreven in het Beleidsplan Jeugdwerk Andreaskerk 2018-2022.

Nieuwsbrieven
Omdat het jeugdwerk steeds verder groeit en er steeds meer jeugdleiders komen, zoeken we naar goede manieren om helder te communiceren en iedereen te betrekken in onze gezamenlijke missie.

De nieuwsbrieven worden verstuurd in juli, oktober, januari en april. De nieuwsbrieven zijn hier te vinden:

Nieuwsbrief januari 2021

Vacatures
Heb je een hart voor God en een hart voor kinderen of tieners? Dat moet je even verder lezen. In enkele jeugdclubs gaan mensen stoppen dus we zijn op zoek naar jou. We zoeken leiding voor:

Voor meer informatie, neem even contact op met Erik Posthouwer (erikposthouwer@andreaskerkputten.nl of 06-50.48.49.11)

De jeugdraad is (samen met de vele, enthousiaste jeugdwerkers) verantwoordelijk voor het jeugdwerk in de Andreaskerk. Op deze pagina worden wat zaken over het jeugdwerk uitgelegd.

MAAK JIJ HET VERSCHIL?
WE HEBBEN JE HAR(D)T NODIG!

Het jeugdwerk is een belangrijk onderdeel van de Andreaskerk. Voor kinderen zijn clubs en activiteiten in de kerk immers van groot belang voor de geloofsontwikkeling. Niet alleen de jeugd en de activiteiten, zeker ook de jeugdleiders zijn van cruciaal belang. Enthousiaste vrijwilligers die weten wat er leeft en het geloof op een aansprekende manier weten over te dragen, maken het verschil.