,

Jaarrekeningen liggen ter inzage

De conceptjaarrekeningen 2022 van de Diaconie en van het College van Kerkrentmeesters zijn op 24 mei jl. in de kleine kerkenraad besproken en voorlopig vastgesteld. Op 7 juni a.s. hoopt de kerkenraad deze definitief vast te stellen.

De conceptjaarrekeningen liggen voor u ter inzage op het kerkelijk bureau. Dit is geopend op dinsdag- en donderdagmorgen tussen 9.00 en 11.00 uur. U kunt ook tevoren even een afspraak maken (tel. 361370). U kunt uw mening kenbaar maken bij voorkeur via een bericht aan de scriba (scriba@andreaskerkputten.nl).

Tijdens de eerstkomende gemeenteavond op 27 juni zullen de jaarrekeningen worden toegelicht.
Corrie Sebök, ouderling-scriba