50-plus Bijbelgesprekskring

Deze open gesprekskring is bedoeld voor gemeenteleden vanaf ongeveer 50 jaar. De deelnemers komen uit de Andreaskerk en de Gereformeerde Kerk maar ook gasten zijn van harte welkom. De leiding wordt beurtelings verzorgd door één van de predikanten. Dit jaar bespreken we het evangelie van Lukas. We komen op dinsdagmiddag van 14.30-16.00 uur eens per twee weken bij elkaar in de achterzaal van ’t Voorhuys van de Andreaskerk. De data voor het komende seizoen zijn:

29 september DB Luk. 3:1-22
13 oktober WG Luk. 4:1-13
27 oktober DB Luk. 4:14-30
10 november WG Luk. 6:17-49
24 november DB Luk. 7:1-17
8 december WG Luk. 8:22-39
5 januari DB Luk. 9:51-62
19 januari WG Luk. 12:1-12
2 februari DB Luk. 14:1-24
16 februari WG Luk. 16:19-31
2 maart DB Luk. 17:5-19
16 maart DB Luk. 18:9-14 & 19:1-10
30 maart DB Luk. 9:18-27 (Stille week!)
13 april WG Luk. 24:36-49
11 mei WG Luk. 11:1-13

De leiding wordt wisselend verzorgd door ds. W. Gugler en ds. D. Boekema.

Contactpersoon: Ds. Werner Gugler (w.gugler@filternet.nl)