De gemeenteavonden worden gecombineerd met bid- en dankdag, aansluitend aan de avonddiensten van 19:30 uur. Belangrijke thema’s binnen onze gemeente willen we in gebed brengen. Daarnaast wordt informatie gegeven over ontwikkelingen binnen de gemeente. Voor aankomend seizoen valt onder meer te denken aan: aanpassingen in het gebruik van ons gebouw verder vorm geven, hoe kunnen wij als gemeenteleden hieraan meehelpen; hoe gaan we verder als lerende gemeente en voortgang in de uitvoer van het communicatieplan. Verder is er gelegenheid voor het stellen van vragen en ontmoeting met elkaar. De begrotingen worden in november gepresenteerd. Mocht er nog een extra gemeenteavond gehouden worden dan volgt hierover informatie op de weekbrief en website.

Doelgroep: Alle leden van de Andreaskerk
Waar: Andreaskerk – ´t Voorhuys
Wanneer:
Frequentie: Tweemaal per jaar, in het voor- en najaar
Contactpersoon: scriba@andreaskerkputten.nl
Website: www.andreaskerkputten.nl/gemeenteavond

Actuele informatie zal te zijner tijd ook te vinden zijn op de weekbrief en op de nieuwspagina van de website.