,

Gemeenteavond 6 november

We nodigen u/ jou van harte uit voor de komende gemeenteavond. Deze vindt plaats aansluitend aan de avondkerkdienst op dankdag, woensdag 6 november.

Naast ontmoeting willen we verdergaan, dit a.d.h.v. punten die vanuit de vorige gemeenteavond in kaart zijn gebracht, met het onderwerp ‘Kerk(dienst) naar 2025’.
Vanuit de Kerkrentmeesters wordt er informatie gegeven over de financiën van de kerk en ook willen we aandacht geven aan pastoraat.

We hopen dat u/jij er bent, ook jouw bijdrage is belangrijk!