Gemeente Bijbelschool

De Gemeente-Bijbelschool zal voorlopig alleen in ‘digitale vorm’ bestaan. De verschillende lessen over het Bijbelboek Exodus kunt u onderaan als video (ca. 30-45 minuten) via YouTube belijken. Iedere week zal er donderdagavond vanaf 19:30 uur een nieuwe video beschikbaar zijn. Helaas is interactie wat lastiger maar niet onmogelijk. Graag wil ik u bemoedigen vragen te stellen over de bijbeltekst of iets n.a.v. de video. Dit kan per e-mail of telefonisch (0341 – 36 36 29).

ds. Werner Gugler


DEEL 1 (Exodus 1-2)


DEEL 2 (Exodus 3-4)


DEEL 3 (Exodus 5-6)


DEEL 4 (Exodus 7-11)


DEEL 5 (Exodus 12-15)


DEEL 6 (Exodus 16-18)


DEEL 7 (Exodus 19-20)


DEEL 8 (Exodus 20)


DEEL 9 (Exodus 32-34)


De meest recente les over EXODUS:

DEEL 9 (Exodus 32-34)


Donderdag 28 mei is de laatste les over het boek Exodus. God wil onder zijn volk wonen – dat is de rode draad rondom de bouw van een mobile tentheiligdom zoals uitvoerrig beschreven in Exodus 25-40. Er zijn verrassende ontdekkingen in deze hoofdstukken.

Lessen over andere Bijbelboeken treft u binnenkort hieronder aan.