GEMEENTE-BIJBELSCHOOL

Veel mensen hebben het verlangen de Bijbel beter te begrijpen of zoeken verdieping van hun geloof zonder hiervoor lid te moeten worden van een Bijbelkring of een gespreksgroep. Anderen zoeken handvatten voor het ontwikkelen van een levend christelijk geloof dat gezond, mondig en weerbaar is. Kerkdiensten zijn maar in beperkte mate geschikt om in deze behoeftes te voorzien. De G.B.S. wil in een vertrouwde omgeving (Gemeente) handreikingen bieden om de bron van het geloof (Bijbel) te verkennen, om te verwoorden waarom we geloven wát we geloven, en zich te kunnen verdiepen in geloofsonderwerpen (School).
Voor het seizoen 2018/19 zijn 15 avonden gepland waar wij ons vooral willen bezig houden met het lezen en begrijpen van Bijbelboeken. Een overzicht kunt u hier vinden.

  • Waar & wanneer?

De avonden zijn om de week telkens op donderdag van 20:00 – 21:30 uur in ’t Voorhuys van de Andreaskerk (Voorthuizerstraat 14, 3881 SH Putten). Vanaf 19:45 uur staat de koffie klaar.

  • Voor wie?

Iedereen is welkom – ongeacht zijn/haar (niet)kerkelijke achtergrond. De G.B.S. begrijpt zich als aanvulling op verschillende activiteiten in de Andreaskerk (ALPHA, GGG, Bijbelgespreksgroepen, belijdeniscatechisatie, etc.). Zo kan het een zinvol zijn als een groep gebruik wil maken van de handreikingen van de G.B.S.

  • Door wie?

De avonden worden namens de Andreaskerk georganiseerd en gehouden door ds. W. Gugler.

  • Hoe ziet een avond eruit?

Meestal wordt eerst een plenaire ‘lezing’ m.b.t. het onderwerp geboden met hulp van multimediaal materiaal (PowerPoint). Deze kunnen de deelnemers als hand-out downloaden. Uiteraard is er na de koffiepauze (ca. 21:00) voldoende gelegenheid voor vragen. Het stimuleren van groepsgesprekken hoort echter niet bij het opzet van de G.B.S.

  • Kosten?

De deelname is gratis. Materiaal en koffie zijn hierbij inbegrepen.

  • Opgeven?

In principe hoeft u zich niet op te geven voor een avond – maar het mag wel (per mail). Dit maakt het voor ons wat makkelijker. Uiteraard kunt u zich ook per avond (of onderwerp) opgeven. Wees welkom.

Ds. Werner Gugler

Hand-outs

9 mei 2019

In deze lezing gaat het over Richteren 1-2. Wij willen letten op de situatie in Israël voordat er een koning was; dit was een tijd waar blijkbaar iedereen deed waarvan hij dacht dat het ‘goed’ zou zijn – met alle volgen van dien. Een droevig maar boeiend hoofdstuk.

Ds. Werner Gugler

.

.

.

7 en 21 maart 2019

1 Petrus 1: 1-12

.

Downloaden van de hand-out van 7 en 21 maart 2019

7 februari 2019

Deel 2 van: Het evangelie van Christus tegen de Joodse achtergrond.

Downloaden van de hand-out van 7 febr. 2019

24 januari 2019

Deel 1 van: Het evangelie van Christus tegen de Joodse achtergrond.

Downloaden van de hand-out van 24 jan 2019

10 januari 2019

Deel 4 van: Genesis

Downloaden van de hand-out van 10 jan 2019