Gemeente Bijbelschool

De Gemeente-Bijbelschool wil in eerste instantie voorzien in een behoefte van mensen met vragen rondom de Bijbel. Daarom is iedereen welkom die de Bijbel wil lezen en begrijpen wat deze oude teksten voor ons leven vandaag kunnen betekenen – ongeacht zijn/haar (niet)kerkelijke achtergrond. Soms hebben we wat extra achtergrondinformatie nodig of wat stimulerende gedachten om de Bijbel (beter) te kunnen begrijpen. Ieder jaar zijn er daarom verschillende Bijbelboeken die ik vanuit verschillende invalshoeken belicht. Voor het seizoen 2019/20 zijn 16 avonden gepland. Op verzoek van veel deelnemers willen wij ons bezig houden met het Bijbelboek Openbaring. In het voorjaar gaan wij verder met Exodus.

De avonden zijn normaliter om de week telkens op donderdag van 20:00 – 21:45 uur in ’t Voorhuys van de Andreaskerk (Voorthuizerstraat 14, 3881 SH Putten). Vanaf 19:45 uur staat de koffie klaar. De deelname is gratis. Materiaal en koffie zijn hierbij inbegrepen.

Op dit moment zijn er de volgende data en onderwerpen gepland:

19 september 2019 Openbaring 1 6 februari 2020 Openbaring 21-22
10 oktober 2019 Openbaring 2:1-7 20 februari 2020 Exodus 1:1-6:13
31 oktober 2019 Openbaring 2:8-3:6 5 maart  2020 Exodus 6:14-13:16
14 november 2019 Openbaring 4-6 19 maart 2020 Exodus 13:17-19:2
28 november 2019 Openbaring 7-11 2 april 2020 Exodus 19:3-24:11
12 december 2019 Openbaring 12-15 16 april 2020 Exodus 24:12-34:28
9 januari 2020 Openbaring 16-18 7 mei 2020 open onderwerp*
23 januari 2020 Openbaring 19-20 28 mei 2020 open onderwerp*

Download van de meest recente hand-out van Openbaring (versie 10-10).

    *open onderwerp – dit wordt later ingevuld.

Hoe ziet een avond eruit?

Meestal wordt eerst een plenaire ‘lezing’ m.b.t. het onderwerp geboden met hulp van multimediaal materiaal (PowerPoint). Deze kunnen de deelnemers als hand-out downloaden. Uiteraard is er na de koffiepauze (ca. 21:00) voldoende gelegenheid voor vragen. Graag verwijs ik hier naar een ervaringsbericht van een deelnemer.

U hoeft zich niet op te geven als u een of meerdere avonden aanwezig wilt zijn. Wees welkom.

Ds. Werner Gugler

Donderdag 31 oktober gaan we verder met Openbaring 2-3. Nadat we de vorige keer uitgebreid de brief aan Efeze (2:1-7) hebben behandelt wil ik toch nog een avond besteden aan de briefen die Jezus aan zeven gemeentes in Klein-Azië heeft gestuurd. Veel onderwerpen in Openbaring 2-3 komen namelijk in het vervolg van Openbaring aan de orde. Uiteraard verandert zodoende de lijst van onderwerpen. Het meest actuele overzicht treft u daarom altijd hier op deze website aan. Wilt u zich voorbereiden, kunt u Openbaring 2:8-3:6 doorlezen. Verder probeer ik zoveel mogelijk materiaal van te voren beschikbaar te stellen in vorm van een hand-out. De meest recente versie (10-10) kunt u HIER downloaden.

Werner Gugler