,

Gebedsgroep: bid mee of lever gebedspunten aan

We zeggen ‘We bidden voor je’ en ‘We aanbidden God in Zijn goedheid’. Wat is bidden eigenlijk? Wanneer je dat aan Nicky Gumbel, oprichter van de Alpha Cursus in Engeland, vraagt, zegt hij: “Bidden is de belangrijkste activiteit van ons leven. Het is de voornaamste manier om te groeien in een relatie met onze Vader in de hemel.” Bidden is in gesprek zijn met God, Hem steeds beter leren kennen. Bidden wordt meestal gelinkt aan de persoonlijke omgang met onze Vader, deze persoonlijke relatie is ook van levensbelang.

Wanneer je in Handelingen kijkt naar de eerste christenen zie dat ze regelmatig samenkomen om te bidden. Jezus zelf zegt over samen bidden: ‘Ik verzeker jullie: als twee van jullie hier op aarde eensgezind om iets vragen, wat het ook is, dan zal Mijn Vader in de hemel het voor hen laten gebeuren. Want waar twee of drie mensen in Mijn naam samen zijn, ben Ik in hun midden’ (Mattheüs 18:19-20). Wanneer Jezus Zijn discipelen het perfecte gebed leert, start Hij met ‘Onze Vader….’ Samen bidden, het gebed van de gemeenschap is dus erg belangrijk!

Een aantal maanden geleden zijn zes gemeenteleden in het kader van samen bidden een gebedsgroep gestart. Deze gebedsgroep komt eens per twee weken samen in de Andreaskerk. De eerstvolgende keer dat ze samen komen is donderdag 8 juni a.s. om 19:00. De gebedsgroep is open van karakter, je kunt die avond aansluiten om mee te bidden. Gebedspunten kun je per mail aanleveren: gebedsgroep@andreaskerkputten.nl.

Wat gebeurt er in deze gebedsgroep? Er wordt afwisselend uit de bijbel gelezen, gezongen en samen gebeden. Er wordt in de gebedsgroep zó gebeden dat je elkaar aanvult. Het gebed van de een brengt de ander op gedachten voor een aanvullend gebed. Daarnaast worden de ingebrachte gebedspunten in de gebeden meegenomen. Daar waar dat bij de ingebrachte gebedspunten is gevraagd hanteert de gebedsgroep anonimiteit en vertrouwelijkheid.

Samen bidden, we doen dat met het doen van voorbede, lofprijzing en aanbidding en Gods antwoord daarop wordt altijd bepaald door Zijn liefde en trouw.