GBS – Rabbijnse achtergrond van het evangelie

Op donderdag 24 januari willen wij verschillende teksten over woorden en het werk van Jezus lezen. Bijvoorbeeld Johannes 3:1-10; Marcus 1:40-45, Marcus 7. Als je de achtergronden van het Joods-rabbijnse denken ten tijde van Jezus kent, zullen deze teksten begrijpelijker zijn. Het gaat dus om een bloemlezing uit de evangeliën. Allen van harte welkom. De koffie staat om 19:45 klaar.