,

Extra Actie Kerkbalans 2020 en Actie Kerkbalans 2021

Extra Actie Kerkbalans 2020
Graag bedanken wij u, de in totaal ruim 250 leden (pastorale eenheden), voor het omzien naar onze kerk door mee te doen aan de extra Actie Kerkbalans 2020. In totaal is ongeveer € 17.500 opgehaald! Een zeer mooie blijk van waardering en vertrouwen in onze kerk.

Met de laatste prognose van het kerkelijk bureau voor dit lopende jaar verwachten wij met deze uitkomst niet meer negatief uit te komen met de jaarrekening 2020. Wij kunnen daarom de extra Actie Kerkbalans nu met succes afsluiten. Uiteraard moeten we nog een slag om de arm houden, omdat t/m januari nog facturen geboekt zullen worden.

Actie Kerkbalans 2021
Binnenkort krijgt u het nieuwe Andreas magazine in uw brievenbus. Daarbij ontvangt u ook de brief voor de Actie Kerkbalans 2021. Wij zijn dit jaar een maand eerder met de jaarlijkse actie, omdat wij a.g.v. het COVID-19 virus het aantal contactmomenten willen minimaliseren. U kunt daarom al eerder uw toezegging doen voor het aankomende jaar 2021. Van harte aanbevolen!

In de brief bij het magazine kunt u lezen hoe u kunt bijdragen. Het meest eenvoudig gaat dit met de Scipio App. Download deze app, mocht u dat nog niet hebben gedaan. Begin volgend jaar zal ook door de landelijke kerken aandacht aan deze jaarlijkse actie worden gegeven. Wij houden u dan via de weekbrief, de diensten en het internet op de hoogte van de stand van de toezeggingen voor onze kerk. Wij wijzen u er ten slotte nogmaals op dat het toezeggen via SKG-collect niet meer mogelijk is.

Als u vragen hebt, neemt u dan contact op met een van de ouderling-kerkrentmeesters Roy Zwerver (06 24289211) of Gert Jan Angenent (06 40671099).