,

Elk schaap telt

In de morgendiensten van afgelopen zondag heeft u/heb jij kunnen horen dat iedereen in onze gemeente mee telt. Het maakt niet uit of je nu oud of jong of ergens daar tussenin bent, je hoort erbij. We zijn een prachtige, veelkleurige gemeente met heel veel verschillende mensen en verlangens. Toch is denk ik één ding gelijk: we willen allemaal graag gezien en gewaardeerd worden. We behoren tot de gemeente van onze Heer Jezus Christus en bij Hem telt iedereen en dat willen we ook graag uitdragen als gemeente. Alleen… als je iedereen wilt zien of horen heb je heel veel ogen en oren nodig.
Een gemeente is afhankelijk van twee dingen: contributie (geld) en vrijwilligers, eigenlijk net als elke gewone sportclub. Het is fijn dat er gemeenteleden zijn die meer geld geven dan verwacht mag worden, zodat anderen die het even niet zo breed hebben uit de wind gehouden worden.
Hebben wij net zoveel over voor onze kerk, die zorg draagt voor ons geestelijk welzijn als voor onze sport, die zorg draagt voor onze lichamelijke gezondheid? Wilt u dat zich gewoon eens afvragen, wat geef ik aan de kerk en is dat te vergelijken met wat ik betaal aan de sport?
Daarnaast hebben we heel vrijwilligers nodig voor een breed scala van taken. U kunt een kaart invullen die op de tafels liggen om een gesprek aan te vragen. Wij nemen dan contact met u op.
Ik realiseer mij dat mijn oproep weerstand op kan roepen, dat u al heel veel doet of dat u al heel veel geeft. Daar zijn we echt blij mee, maar we willen het werk zo graag samen dragen. Ik wil u vragen in gesprek met ons te gaan om aan te geven dat u best iets wilt doen voor de gemeente, maar misschien niet goed weet wat. Dat u misschien denkt: kan ik het wel, ben ik daar wel geschikt voor?
Naast het gesprek dat u met ons kunt voeren, raad ik u aan uw aarzeling neer te leggen in gebed. Christus zelf roept ons om te werken in Zijn wijngaard.

Conny Ruitenberg
(voorzitter kerkenraad)