Mag ik mij even voorstellen:

Ik ben 56 jaar oud, sinds 1988 getrouwd met Hanna en wij hebben drie kinderen. Geboren en getogen in het zuiden van Duitsland heb ik eerst een opleiding tot machinebankwerker gevolgd en daarna hoger technisch onderwijs.
Van 1984-1989 heb ik theologie gestudeerd in Bazel (Zwitserland), gevolgd door een promotiestudie in Kampen van 1990-1996. Daarna was ik als wetenschappelijke medewerker aan de Theologische Universiteit Kampen verbonden tot mijn bevestiging als gereformeerd predikant op het eiland Marken in 1999. In deze kerkgemeenschap mocht ik bijna twaalf jaar met veel plezier de adembenemende boodschap van Gods verlossende liefde in Christus voor jong en oud vertalen naar het hedendaagse leven.
Sinds oktober 2010 ben ik verbonden aan de Andreaskerk in Putten.

Juist omdat ik zelf niet christelijk opgevoed ben, vind ik het belangrijk dat mensen die, om wat voor reden ook vervreemd zijn van het Evangelie, onze kerkdiensten als helder, warm en uitnodigend ervaren. Dit daagt mij elke keer weer uit om vormen te vinden die ons kunnen helpen om de actualiteit van het eeuwenoude Evangelie te verwoorden en uit te beelden, zodat het Woord tot ons kan spreken. Met veel vreugde ga ik daarom in de erediensten voor waarin de Woordverkondiging gedragen is door een passie voor Christus en het besef dat het geloof op veelkleurige wijze beleefd wordt. Daarnaast ervaar ik het als een voorrecht om in persoonlijke gesprekken naar mensen te luisteren en de liefde van Christus te mogen delen.

Met een hartelijke groet,

Ds. Werner Gugler