,

Diensten vanaf 5 juli – bericht vanuit de KKR/CCT

Twee weken geleden kondigden we aan dat er hard gewerkt werd aan een plan om na 1 juli tijdens de online diensten ook weer mensen in de kerk te mogen verwelkomen. Inmiddels ligt er een goedgekeurd gebruiksplan waarmee we klaar zijn om 100 mensen te kunnen ontvangen (dit is incl. alle mensen die meewerken aan een dienst). Om alle leden gelegenheid te geven één of een aantal keer te kunnen komen, is het volgende nodig:

  • We zijn verplicht met reserveringen te werken. Hiervoor heeft u de Scipio App nodig.
  • We zijn verplicht bij binnenkomst te vragen naar uw gezondheid.
  • Daarnaast dienen wij en u zich te houden aan de regels en richtlijnen die het RIVM en de PKN ons oplegt en/of adviseert.

Aangezien we het belangrijk vinden dat u alle richtlijnen, uitleg en eventuele achtergrond voor die tijd binnen heeft, zal een speciale Andreas Informatief worden gemaakt en verzonden aan alle pastorale eenheden. Deze zal verschijnen in de week voorafgaand aan 5 juli. Daarnaast zullen uiteraard de website, de weekbrief en de Scipio App gebruikt worden voor verdere communicatie. De betrokken ambtsdragers zullen een uitnodiging krijgen voor een pilotdienst op 28 juni. Zo kunnen zij alvast ervaren hoe het volgen van de dienst in de Andreaskerk vanaf 5 juli vorm zal krijgen. Er zullen in de maanden juli en augustus twee diensten per zondag worden gehouden. De ochtenddienst start om 9.00 uur en de avonddienst start om 19.00 uur.

We begrijpen dat er veel vragen zullen ontstaan. Het is nu nog te vroeg om alles te delen, maar verdere inhoud en achtergrond die voor u van belang is, volgt op korte termijn.