,

Drie diensten op zondag vanaf 21 november

De nieuwe maatregelen door de oplopende Corona-besmettingen maken ook dat we als Andreaskerk weer scherp moeten zijn op hoe we omgaan met diensten, bijeenkomsten en commerciële activiteiten. We onderscheiden die drie altijd bij het toepassen en naleven van de maatregelen. We nemen in alle besluiten, verplicht of geadviseerd, onze verantwoordelijkheid voor de gezondheid van anderen en onszelf.    

Kerkdiensten 

Vanaf 21 november zijn er drie diensten op de zondag (9.00 uur, 10.30 uur en 19.00 uur).
We zijn blij dat iedereen die wekelijks bijdraagt aan het kunnen houden van diensten heeft aangegeven hier hun schouders onder te zetten. Dit geeft als direct voordeel: 
 

  • We kunnen, met inachtneming van de 1,5 meter en een maximum van 160 bezoekers per dienst, iedereen de gelegenheid blijven bieden op een zondag een dienst bij te wonen.  
  • Mensen kunnen zelf blijven bepalen welke dienst ze willen bijwonen  
  • We houden ruimte om te schakelen wanneer er van overheidswege aanvullende of nieuwe maatregelen worden afgekondigd.   

De diensten worden georganiseerd in acht nemende dat:  

  • Voor de 10.30 uur dienst registratie verplicht is (via Scipio of kerkelijk bureau) om ervoor te zorgen dat we niemand bij de deur hoeven te weigeren. Bij de deur hoeft niet afgevinkt te worden.   
  • Bij alle diensten zal de BHV’er  van dienst, in samenwerking met de koster(s), de mensen naar hun plek verwijzen  
  • Mondkapjes zijn verplicht bij verplaatsingen  
  • Er wordt geen QR-code of negatieve test gevraagd bij entree  
  • Kinderkerk en oppas alleen bij de 10.30 uur diensten kan worden aangeboden, i.v.m. beperkte beschikbaarheid leiding. 

We bedanken het CCA (calamiteiten commissie Andreaskerk) voor alle uitzoekwerk en meedenken.  

De Kerkenraad