Informatie omgang coronavirus in de Andreaskerk

Informatie en richtlijnen omgang met COVID-19 (coronavirus) in de Andreaskerk

Het coronavirus heeft een verregaande impact op ons dagelijks leven en ons kerkzijn. Als Andreaskerk volgen we daarin uiteraard de richtlijnen van het RIVM en de adviezen die de PKN ons meegeeft.

Update: vrijdag 15 mei 09.00 uur

Onlangs zijn nieuwe maatregelen aangekondigd en ingegaan. Dat biedt ook voor de Andreaskerk weer wat ruimte om na te denken over versoepelingen en versoepelingen door te voeren. Op een aantal vlakken zijn er weer zaken mogelijk.

’t Voorhuys
Vanaf heden kunnen er weer vergaderingen worden gehouden door groepen tot maximaal 10 personen. De onderstaande regeling geldt tot 31 mei, daarna beoordelen we dit opnieuw.

 • er is één bijeenkomst per avond mogelijk in de grote zaal van ’t Voorhuys
 • deze bijeenkomst kan op zijn vroegst om 19.00 uur starten
 • er is plaats voor maximaal 10 personen
 • er dient van te voren te worden gereserveerd bij Arjan van den Bor
 • Bij binnenkomst dienen alle aanwezigen de handen te desinfecteren
 • Koffie en thee wordt vooraf klaargezet
 • Er is één heren- en één damestoilet beschikbaar

Avondmaal
De kerkenraad verkent en overweegt een aantal mogelijkheden om in de nabije toekomst weer Avondmaal te kunnen aanbieden.

Doopdiensten
Inmiddels zijn diverse gezinnen in afwachting van de mogelijkheid hun kind te laten dopen. Met een aantal gezinnen wordt contact opgenomen om de behoefte te peilen. Zoals het er nu naar uitziet, kunnen we weer gaan nadenken over het bedienen van de doop, waarbij uitgegaan wordt van een beperkt aantal mensen in de kerk en een online uitzending. De exacte invulling wordt uitgewerkt en gedeeld zodra meer bekend.

Diensten
Vanaf 1 juli mogen er weer bijeenkomsten worden georganiseerd tot 100 personen. Er wordt door een aantal mensen bekeken welke mogelijkheden er zijn om dat in de kerkzaal te faciliteren. Hierbij moet worden nagedacht over facilitaire zaken, hygiëne en mensenstromen. Ook hiervoor geldt dat dit binnenkort concreet wordt gemaakt.

Oproep
Heb je plannen om in groepsverband weer bij elkaar te komen onder de vlag van de Andreaskerk? Meld dat bij het crisisteam via communicatie@andreaskerk.nl. Naast dat we graag weten wat er zoal gebeurt, zijn we benieuwd naar plannen en aanpak om hier ook anderen hun voordeel mee te laten doen. Ook willen we zeer zorgvuldig zijn in wat er wel en niet kan worden gefaciliteerd. Voorop staat de gezondheid van iedereen.

Kerkdiensten t/m 1 juni 2020
Om diensten te kunnen aanbieden en met elkaar verbonden te blijven, is er iedere zondag om 9 uur een online dienst, voorgegaan door een van onze dominees. Deze diensten zijn vanaf 10.30 uur integraal terug te kijken op de website en YouTube.

Toelichting:

 • De overdenking zal worden opgenomen vanuit de Andreaskerk.
 • Bij de kerkdienst is een ouderling van dienst aanwezig.
 • De aankondigingen naar deze diensten worden gedeeld via de weekbrief (digitaal) en zijn te vinden via de homepagina van de website, via de Scipio app en op Facebook.
 • Het (digitaal) collecteren is mogelijk via de Scipio app.
 • Er is geen kinderkerk, tijdens de online dienst is er een ‘kinderblokje’

Dagopeningen
Dagelijks om 10.00 uur verzorgen Reinoud Koning en Werner Gugler een online dagopening. Deze zijn te bekijken via het YouTube kanaal. Erik Posthouwer verzorgt elke schooldag een dagopening voor de jeugd. Deze is te volgen via Dagopening.nl

Bezoeken en pastoraat
We adviseren bezoek en pastoraat zoveel mogelijk te beperken en waar mogelijk gesprekken online te voeren. We begrijpen dat dit een enorm grote opgave is, maar vragen uw begrip.

Bidden
Als laatste willen we u vragen alle mensen die direct of indirect getroffen zijn door het coronavirus mee te nemen in uw gebeden.

Oproep
Mocht u positief testen op het coronavirus wilt u ons dit laten weten via e-mailadres communicatie@andreaskerkputten.nl. Dan kunnen we met u meeleven en ondersteuning bieden waar nodig. Uiteraard gaan we zeer zorgvuldig met deze informatie om

40dagentijd
De inzamelingsacties worden verlengd dan wel uitgesteld, zodat we uiteindelijk een mooi bedrag kunnen inzamelen voor het International Justice Mission.

Begrafenissen
Via deze link is een protocol te vinden om er in de Andreaskerk omgegaan wordt met begrafenissen in de coronatijd.

Algemene informatie, vragen, opmerkingen en updates
Er is een crisisteam in het leven geroepen bestaande uit: Jan de Bruin (calamiteitencommissie), Willie Elhorst (diaconie), Jan Munnikhuis (kerkrentmeesters), Maurits Schraven (ouderling communicatie), Arjan van den Bor (beheerder) en Conny Ruitenberg (voorzitter kerkenraad). Voor vragen en opmerkingen kunt u zich richten tot de ouderling communicatie via communicatie@andreaskerkputten.nl

Voor algemene informatie rond bovenstaande richtlijnen verwijzen we naar de website van de PKN.

Deze pagina wordt regelmatig geüpdatet, n.a.v. de landelijke berichtgevingen of wijzigingen binnen onze Andreaskerk. Via de mail waar ook de weekbrief aan wordt gestuurd, de diverse whatsappgroepen en de website blijft u op de hoogte. We vragen u updates ook te delen met mensen die niet de beschikking hebben over de digitale middelen. Op de deuren van de kerk zullen tevens meldingen op papier worden geplaatst.