Informatie omgang coronavirus in de Andreaskerk

Informatie en richtlijnen omgang met COVID-19 (coronavirus) in de Andreaskerk

Het coronavirus spreidt zich dagelijks verder uit over Nederland. Dat betekent dat we ook in de Andreaskerk maatregelen dienen te nemen. Als Andreaskerk volgen we daarin uiteraard de richtlijnen van het RIVM en de adviezen die de PKN ons meegeeft. Hieronder volgen een aantal zaken die van belang zijn:

Update: woensdag 1 april 16.00 uur

Er zijn op dit moment geen nieuwe maatregelen die direct effect hebben op ons als gemeente-zijn. Er worden ontzettend veel initiatieven ontplooid die bijdragen aan het in contact blijven met elkaar.

Op 14 maart heeft ons het bericht bereikt dat een van onze gemeenteleden positief getest is op het coronavirus. Allereerst gaan onze gedachten, beterschapswensen en gebeden naar het gezin uit. Het gezin is in thuisisolatie. De persoon heeft onlangs contact gehad met een aantal van onze gemeenteleden. Deze gemeenteleden zijn persoonlijk op de hoogte gebracht.

We hebben het volgende besloten:

Per heden worden alle activiteiten afgelast die worden georganiseerd onder de vlag van de Andreaskerk en de commerciële activiteiten in ’t Voorhuys tot nader order en in ieder geval tot 28 april.

Oproep
Mocht u positief testen op het coronavirus wilt u ons dit laten weten via e-mailadres communicatie@andreaskerkputten.nl Dan kunnen we met u meeleven en ondersteuning bieden waar nodig.

Kerkdiensten t/m 28 april
Door de nieuwe richtlijnen die vandaag zijn gedeeld, namelijk het afgelasten van evenementen, zullen de komende weken geen kerkdiensten in de Andreaskerk plaatsvinden. Om toch met elkaar verbonden te blijven, zal elke zondag een overdenking online worden geplaatst op de website en YouTube.

Toelichting:

  • De overdenking zal worden opgenomen vanuit de Andreaskerk.
  • Bij deze opname is een ouderling van dienst aanwezig.
  • Vanaf 9.00 uur t/m 23.59 uur is een overdenking te bekijken en te beluisteren via de website en YouTube. De links naar deze pagina’s worden gedeeld via de weekbrief (digitaal) en zijn te vinden via de homepagina van de website en via de Scipio app.
  • Het (digitaal) collecteren is mogelijk via de Scipio app.
  • Er is geen kinderkerk

De doopdienst van 29 maart is verplaatst naar een andere datum. Deze wordt op een later moment vastgesteld.

40dagentijd
De inzamelingsacties worden verlengd dan wel uitgesteld, zodat we uiteindelijk een mooi bedrag kunnen inzamelen voor het International Justice Mission.

Bezoeken en pastoraat
Er zijn geen aanleidingen anders om te gaan met bezoeken dan dat gebruikelijk is rond normale griepsituaties. Gezond verstand gebruiken is hierin dan ook het devies.

Bidden
Als laatste willen we u vragen alle mensen die direct of indirect getroffen zijn door het coronavirus mee te nemen in uw gebeden.

Algemene informatie, vragen, opmerkingen en updates
Er is een crisisteam in het leven geroepen bestaande uit: Jan de Bruin (calamiteitencommissie), Geanne Stoffer en Willie Elhorst (diaconie), Jan Munnikhuis (kerkrentmeesters), Maurits Schraven (ouderling communicatie), Arjan van den Bor (beheerder) en Conny Ruitenberg (voorzitter kerkenraad). Voor vragen en opmerkingen kunt u zich richten tot de ouderling communicatie via communicatie@andreaskerkputten.nl

Voor algemene informatie rond bovenstaande richtlijnen verwijzen we naar de website van de PKN.

Deze pagina wordt regelmatig, maar in ieder geval eens per week geüpdatet, n.a.v. de landelijke berichtgevingen of wijzigingen binnen onze Andreaskerk. Via de mail waar ook de weekbrief aan wordt gestuurd, de diverse whatsappgroepen en de website blijft u op de hoogte. We vragen u updates ook te delen met mensen die niet de beschikking hebben over de digitale middelen. Op de deuren van de kerk zullen tevens meldingen op papier worden geplaatst.