Informatie omgang coronavirus in de Andreaskerk

Informatie en richtlijnen omgang met COVID-19 (coronavirus) in de Andreaskerk

Het coronavirus heeft een verregaande impact op ons dagelijks leven en ons kerkzijn. Als Andreaskerk volgen we daarin uiteraard de richtlijnen van het RIVM en de adviezen die de PKN ons meegeeft.

Update: maandag 6 juli 2020

Onlangs zijn nieuwe maatregelen aangekondigd en ingegaan. Dat biedt ook voor de Andreaskerk weer wat ruimte om na te denken over versoepelingen en versoepelingen door te voeren. Op een aantal vlakken zijn er weer zaken mogelijk.

Kerkdiensten t/m 31 augustus
Vanaf 1 juli mogen er weer bijeenkomsten worden georganiseerd tot 100 personen. De richtlijnen hiervoor, kunt u HIER vinden.
Om met elkaar verbonden te blijven, blijven de diensten de komende maanden ook online uitgezonden worden. Er is iedere zondag om 9 uur een online dienst, voorgegaan door een van onze predikanten of onze kerkelijk werker. Deze dienst is vanaf 10.30 uur integraal terug te kijken op de website en YouTube. Ook om 19.00 uur is er een online dienst en ook hier mogen mogen 100 personen bij aanwezig zijn. Deze dienst ook is via de genoemde kanalen terug te kijken.

Toelichting:

 • De overdenking zal worden opgenomen vanuit de Andreaskerk.
 • Bij de kerkdienst is een ouderling van dienst aanwezig.
 • De aankondigingen naar deze diensten worden gedeeld via de weekbrief (digitaal) en zijn te vinden via de homepagina van de website, via de Scipio app en op Facebook.
 • Het (digitaal) collecteren is mogelijk via de Scipio app.
 • Er is geen kinderkerk, tijdens de online dienst is er een ‘kinderblokje’

Avondmaal
De kerkenraad verkent en overweegt een aantal mogelijkheden om in de nabije toekomst weer Avondmaal te kunnen aanbieden.

Doopdiensten
Inmiddels zijn er twee doopdiensten gepland, op zondagmiddag 12 en 19 juli om 15.00 uur, waarbij uitgegaan wordt van een beperkt aantal mensen in de kerk (op uitnodiging) en een online uitzending. De exacte invulling wordt uitgewerkt.

’t Voorhuys
Vanaf heden kunnen er weer vergaderingen worden gehouden door groepen tot maximaal 10 personen. De onderstaande regeling geldt tot 31 augustus, daarna beoordelen we dit opnieuw.

 • Er is één bijeenkomst per avond mogelijk in de grote zaal van ’t Voorhuys, ook in de achterzaal kan een bijeenkomst gepland worden
 • Deze bijeenkomst kunnen op zijn vroegst om 19.00 uur starten
 • Er is plaats voor maximaal 10 personen
 • Er dient van te voren te worden gereserveerd bij Arjan van den Bor
 • Bij binnenkomst dienen alle aanwezigen de handen te desinfecteren
 • Koffie en thee wordt vooraf klaargezet
 • Er is één heren- en één damestoilet beschikbaar

Oproep
Heb je plannen om in groepsverband weer bij elkaar te komen onder de vlag van de Andreaskerk? Meld dat bij het crisisteam via communicatie@andreaskerk.nl. Naast dat we graag weten wat er zoal gebeurt, zijn we benieuwd naar plannen en aanpak om hier ook anderen hun voordeel mee te laten doen. Ook willen we zeer zorgvuldig zijn in wat er wel en niet kan worden gefaciliteerd. Voorop staat de gezondheid van iedereen.

Bezoeken en pastoraat
We adviseren bij bezoek en pastoraat zoveel mogelijk de anderhalvemeter in acht te nemen en waar mogelijk gesprekken online te voeren. We begrijpen dat dit een enorm grote opgave is, maar vragen uw begrip.

Bidden
Als laatste willen we u vragen alle mensen die direct of indirect getroffen zijn door het coronavirus mee te nemen in uw gebeden.

Begrafenissen
Via deze link is een protocol te vinden om er in de Andreaskerk omgegaan wordt met begrafenissen in de coronatijd.

Oproep
Mocht u positief testen op het coronavirus wilt u ons dit laten weten via e-mailadres communicatie@andreaskerkputten.nl. Dan kunnen we met u meeleven en ondersteuning bieden waar nodig. Uiteraard gaan we zeer zorgvuldig met deze informatie om.

Algemene informatie, vragen, opmerkingen en updates
Er is een crisisteam in het leven geroepen bestaande uit: Jan de Bruin (calamiteitencommissie), Willie Elhorst (diaconie), Jan Munnikhuis (kerkrentmeesters), Maurits Schraven (ouderling communicatie), Arjan van den Bor (beheerder) en Conny Ruitenberg (voorzitter kerkenraad). Voor vragen en opmerkingen kunt u zich richten tot de ouderling communicatie via communicatie@andreaskerkputten.nl

Voor algemene informatie rond bovenstaande richtlijnen verwijzen we naar de website van de PKN.

Deze pagina wordt regelmatig geüpdatet, n.a.v. de landelijke berichtgevingen of wijzigingen binnen onze Andreaskerk. Via de mail waar ook de weekbrief aan wordt gestuurd, de diverse whatsappgroepen en de website blijft u op de hoogte. We vragen u updates ook te delen met mensen die niet de beschikking hebben over de digitale middelen. Op de deuren van de kerk zullen tevens meldingen op papier worden geplaatst.