,

Extra Actie Kerkbalans

We leven in een crisistijd. De coronapandemie betekent voor de één persoonlijk leed en voor de ander heeft het economische gevolgen of sociale consequenties. Inmiddels hebben we allemaal ons verhaal.

Ook onze Andreaskerk lijdt onder corona. Door de beperkingen die er zijn, merken we dit in de beperkte contacten, onze kerkdiensten en niet te vergeten in de financiën. Het is niet voor niets dat er voor het eerst sinds 1973 nu een extra Actie Kerkbalans is opgestart. Ook de Andreaskerk kampt dit jaar met een zwaar tekort.

‘Omzien naar elkaar’ is het thema van deze extra actie. Niet alleen de belangrijkste waarde van kerk-zijn volgens een recent onderzoek, maar ook een opdracht aan ons allen. Echt contact, zorgen voor elkaar en, waar nodig, pastorale of diaconale hulp, dat is kerk-zijn op z’n best!

We roepen u allen op om bij te dragen aan deze extra actie. Hoe u dit kunt doen, kunt u hier lezen op de website.

,

Themadienst over ‘Heilige Geest & kerkdiensten’

In de Themadienst a.s. zondag willen wij nadenken over het onderwerp “Heilige Geest, aanbidding en kerkdiensten”. Is de werking van de Heilige Geest afhankelijk van de orde van de dienst? Zou de Geest zonder traditionele liturgische vormen beter en sterker werkzaam zijn? Kan God alleen maar op een bepaalde manier worden aanbeden? Kan het beter met een aanbiddingsleider en een aanbiddingsteam? Deze vragen worden soms stellig met ‘ja’ beantwoord. Ik wil een kort overzicht geven van de verschillende vormen van aanbidding die in de Bijbel te vinden zijn. Zeer verhelderend is een uitstapje naar de kerkgeschiedenis (niet alles was altijd al zo in de kerk). Vooral wil ik een opbouwende bijdrage leveren aan de roep om nieuwe vormen van kerkdienst in de Andreaskerk. Hoe kunnen wij aantrekkelijke kerk zijn (of worden) zonder het kind met het badwater van oude vormen weg te gooien? Hoe verhoudt zich de Heilige Geest met kerkelijke structuren? Is een vrij gebed geestelijker dan het opzeggen van het Onze Vader? Sommige vragen laten zich niet met ja of nee beantwoorden, maar wij moeten wel over deze vragen nadenken.
ds. Werner Gugler

,

Geven aan collecten via onze website

Naast de bestaande opties om geld over te maken aan de collecten binnen de Andreaskerk (via de Scipio app, of via rekeningnummer NL88RABO0354234323 t.n.v. Kerkbeheer Andreaskerk o.v.v. collectedatum) kunt u uw geld sinds kort ook overmaken via deze pagina en de bijbehorende buttons. Er zijn hierbij twee opties. U kunt één bedrag overmaken zodat het verdeeld wordt over de drie doelen maar u kunt ook voor elk doel afzonderlijk een (ander) bedrag overmaken.

,

Kerstmusical 2020

Zit je in één van de groepen 5,6,7 of 8 van de basisschool?
Het klinkt nog ver weg maar wij hopen dit jaar toch een musical te mogen en kunnen opvoeren. Als corona toch roet in het eten gooit, gaan wij het opnemen, dus gaan wij van start en wel op de donderdagmiddagen uit schooltijd vanaf 8 oktober van 15.30 uur tot 16.30 uur in de Andreaskerk.
De uitvoeringen zijn op zondag 20 december om 15.00 uur en om 19.00 uur in de kerstfeestdiensten. De generale is de dag ervoor op zaterdagmiddag 19 december om 14.00 uur.

Heb jij ook zin om (weer) mee te doen? Geef je dan op bij Betsie v.d. Bor b.vdbor@kpnmail.nl of tel: 0650647853, een appje mag ook.
Graag even opgeven: je naam, telefoonnummer en in welke groep je zit.

Wij hopen dat jij meedoet!

Groetjes van Ingrid, Desiree en Betsie

 

,

Geen Jaarspecial – wel informatie gevraagd voor op de site

De afgelopen jaren is er in september een jaarspecial verschenen waarin alle informatie vermeld stond m.b.t. de activiteiten in de Andreaskerk. Vanwege de coronamaatregelen zijn er nu helaas veel beperkingen waardoor veel groepen en activiteiten geen doorgang kunnen vinden. Er zal om die reden dit jaar dan ook geen jaarspecial verschijnen.
Toch zijn er een aantal (jeugd)groepen en activiteiten die wél doorgang kunnen vinden omdat bepaalde richtlijnen hier wel in acht genomen kunnen worden. Om de gemeente duidelijk te informeren wat er nu wél en wat er niet door kan gaan in het komende seizoen, willen we de informatie in elk geval op de website zo compleet mogelijk maken.

Ons verzoek is of u/jij aan de webredactie wilt doorgeven of uw/jouw activiteit of groep wel of niet doorgaat het komende winterseizoen en zo ja, wat de data en locaties zijn en wie de contactpersonen zijn van de betreffende activiteit/groep.

We zullen deze informatie dan zo spoedig mogelijk op de website plaatsen. De informatie kan aangeleverd worden via webredactie@andreaskerkputten.nl

 

,

Jongerendienst 20 september

Wauw! Wat was het gaaf om met zoveel jongeren in de kerk te zijn vorige week. Komende zondag (20 september om 19.00 uur) is er al weer een jongerendienst. Ben je er bij? Thema is: Jezus Overwinnaar ✝️❤️ We zingen het bekende lied en onderzoeken wat er eigenlijk gezongen wordt in dit bijzondere lied. Erik Posthouwer leidt de dienst en de jeugdband verzorgt de muzikale begeleiding.
Meld je (tijdig😅) aan via de Scipio-app of info@andreaskerkputten.nl
,

Groet uit de gemeente

De afgelopen maanden hebben we wekelijks één of meer filmpjes met een groet van een gemeentelid kunnen laten zien in de kerkdiensten. We willen Ariëtte en Jannie bedanken voor hun inzet om dit mogelijk te maken. En natuurlijk de gemeenteleden die hieraan mee geholpen hebben.
De komende maanden neemt de diaconie deze taak over en zoeken we gemeenteleden (jong en oud) die een kort filmpje met een groet/boodschap voor de gemeente willen opnemen.
Heeft u interesse om mee te doen of kent u iemand? Wij horen het graag, ook als we kunnen helpen met het maken van het filmpje. Of verras ons met een bijzondere boodschap. 😃
Reageren kan via een e-mail via Evert Esveld (diaken) esveld26@solcon.nl