,

Viering Heilig Avondmaal 24 januari

Er heerst een groot verlangen om elkaar te zien en te spreken maar ook om samen avondmaal te vieren. Bijna een jaar geleden kwamen hebben wij als gemeente voor het laatst avondmaal gevierd. Hoe zouden wij in deze tijd van coronabesmettingen avondmaal kunnen vieren?

De diaconie heeft zich over deze vraag gebogen en samen hebben wij een manier van vieren bedacht die recht kan doen aan veiligheid én waardigheid. Het zal wel anders gaan dan wij gewend zijn maar op zondag 24 januari willen wij samen avondmaal vieren. Uiteraard zal het een kerkdienst op afstand zijn. Wie mee wil vieren, nodigen wij daarom uit alvast te zorgen dat ze voor de viering thuis brood en wijn (of druivensap) hebben. Wij zouden het een heel mooi teken van verbondenheid vinden als u een foto van u en/of degenen die meevieren naar mij stuurt (w.gugler@filternet.nl). Ik zal deze foto’s verwerken tot een collage die we in de dienst als een soort grafische achtergrond gebruiken. Op deze symbolische manier laten wij zien dat wij door de Heilige Geest met elkaar verbonden zijn ook al kunnen we elkaar niet in levenden lijve zien. In de verkondiging sta ik stil bij 1 Kor. 11: 23-34 waar Paulus het nodige over het avondmaal zegt. Er vallen woorden over een onwaardige manier van avondmaal vieren. Heel wat mensen betrekken dit ‘waardig zijn’ op zichzelf, zo van ‘Ben ik waardig genoeg? Kan ik wel aangaan, anders…’
Ik hoop duidelijk te kunnen maken wat Paulus werkelijk bedoelt. In de volgende weekbrief hoort u meer over deze dienst.

Diaconie van de Andreaskerk & ds. Werner Gugler

,

Grote AndreasKennisQuiz

Welk team uit de Andreaskerk wint de Grote AndreasKennisQuiz? Ga op zaterdag 23 januari (start 20.00 uur) de strijd aan met andere gemeenteleden en kom erachter. Het belooft een gezellige avond te worden tijdens deze online Quiz. De Quiz wordt georganiseerd vanuit het jeugdwerk en alle gemeenteleden kunnen meedoen. Jij dus ook! In verschillende rondes wordt je kennis over muziek, de Bijbel, de Andreaskerk en je algemene kennis en creativiteit getest. Via de livechat kan je ook gezellig meepraten en reageren op de vragen. Geef je team nu op via de website: https://andreaskerkputten.nl/AndreasQuiz/

,

Update vanuit de kerkenraad

Wat keken we ernaar uit om stapje voor stapje weer richting kerkgang te kunnen. Veel reacties kwamen er naar aanleiding van het bericht dat in januari weer wat mogelijk leek. Helaas is niets minder waar.

De boodschap aan alle kerkelijke gemeentes is: ‘Blijf zoveel mogelijk thuis en woon de kerkdienst via de digitale middelen bij’. De Andreaskerk wil midden in de samenleving staan, daarbij hoort ook dat wij niet onze ogen en oren sluiten voor wat er om ons heen gebeurt. Daarom is besloten dat:

• De 30 personen die we vanaf 10 januari weer zouden ontvangen in de dienst op advies van het crisisteam niet kunnen worden ontvangen en de dienst tot nader order is uitgesteld. We volgen de richtlijnen van RIVM en PKN.
• Activiteiten in de Andreaskerk en ‘t Voorhuys met ingang van afgelopen dinsdag allemaal niet meer mogelijk zijn. In ieder geval t/m 19 januari.
• De bevestigingsdienst voor nieuwe ambtsdragers is verplaatst van 3 januari naar 31 januari 2021.

Houd de Scipio App in de gaten voor wijzigingen in het preekrooster. We houden u tevens op de hoogte van wijzigingen in de weekbrief.
Organiserende partijen zoals die van de kerstwandeling, het kinderkerstfeest en de fancy faircommissie hebben hun programmeringen al aangepast. Houd ook hun informatie in de gaten.

Namens de kerkenraad,
Maurits Schraven

,

Extra Actie Kerkbalans 2020 en Actie Kerkbalans 2021

Extra Actie Kerkbalans 2020
Graag bedanken wij u, de in totaal ruim 250 leden (pastorale eenheden), voor het omzien naar onze kerk door mee te doen aan de extra Actie Kerkbalans 2020. In totaal is ongeveer € 17.500 opgehaald! Een zeer mooie blijk van waardering en vertrouwen in onze kerk.

Met de laatste prognose van het kerkelijk bureau voor dit lopende jaar verwachten wij met deze uitkomst niet meer negatief uit te komen met de jaarrekening 2020. Wij kunnen daarom de extra Actie Kerkbalans nu met succes afsluiten. Uiteraard moeten we nog een slag om de arm houden, omdat t/m januari nog facturen geboekt zullen worden.

Actie Kerkbalans 2021
Binnenkort krijgt u het nieuwe Andreas magazine in uw brievenbus. Daarbij ontvangt u ook de brief voor de Actie Kerkbalans 2021. Wij zijn dit jaar een maand eerder met de jaarlijkse actie, omdat wij a.g.v. het COVID-19 virus het aantal contactmomenten willen minimaliseren. U kunt daarom al eerder uw toezegging doen voor het aankomende jaar 2021. Van harte aanbevolen!

In de brief bij het magazine kunt u lezen hoe u kunt bijdragen. Het meest eenvoudig gaat dit met de Scipio App. Download deze app, mocht u dat nog niet hebben gedaan. Begin volgend jaar zal ook door de landelijke kerken aandacht aan deze jaarlijkse actie worden gegeven. Wij houden u dan via de weekbrief, de diensten en het internet op de hoogte van de stand van de toezeggingen voor onze kerk. Wij wijzen u er ten slotte nogmaals op dat het toezeggen via SKG-collect niet meer mogelijk is.

Als u vragen hebt, neemt u dan contact op met een van de ouderling-kerkrentmeesters Roy Zwerver (06 24289211) of Gert Jan Angenent (06 40671099).

,

Blijf bij met Scipio

Inmiddels maken al ruim 600 leden van de Andreaskerk gebruik van de Scipio App, en dit aantal is nog steeds groeiende! De app maakt de gemeente hechter, verhoogt de (collecte) inkomsten en is veilig. Als team zijn we dan ook volop aan het kijken naar de verschillende mogelijkheden die deze app in de toekomst kan gaan bieden aan onze gemeente en alle input is hierbij welkom. Heeft u/heb jij ideeën of tips voor de redactie van de Scipio App, laat het ons dan weten.

Sinds kort hebben we ook een e-mailadres waar u/je berichten of bijdragen heen kunt sturen. Dit is scipio@andreaskerkputten.nl  Uiteraard kunt u/kun jij ook zelf een bericht in de app plaatsen in het menu ‘wat houdt jou bezig’.

Het team bestaat uit: Maurits Schraven (ouderling communicatie), Evert Esveld (diaken), Henny Zwart (kerkelijk bureau/diaken), Roy Zwerver (kerkrentmeester), Paula Simon (Jeugd) en Wendy Born (redactie).

Als u/je ook gebruik wilt maken van de Scipio App, neem dan contact op met het kerkelijk bureau via info@andreaskerkputten.nl

Namens de redactie,
Wendy Born

,

Voedselpakketactie SRK-werkgroep Putten

De winter staat weer voor de deur en voor de mensen in Wit-Rusland betekent dat vaak een strenge winter met veel sneeuw en een temperatuur die kan dalen tot 30 graden onder nul, met alle ongemakken van dien.

De situatie in Wit-Rusland wordt steeds slechter, grote groepen burgers in Wit- Rusland leven onder het bestaansminimum. Er heerst veel onrust in het land. Veel mensen zijn hun baan kwijtgeraakt, voor hen is er geen uitkering en zij vragen zich af hoe zij de winter door moeten komen. Zeker nu wij ook dit jaar geen bezoek kunnen brengen aan deze gezinnen waar we vaak tijdens ons bezoek al een doos met boodschappen achterlaten. Vooral de gezinnen met een gehandicapt kind hebben het ontzettend moeilijk, deze gezinnen moeten leven van minder dan €100,00 per maand.

We horen zo vaak: we zijn zo blij dat jullie ons niet vergeten.

Juist daarom willen wij deze gezinnen helpen met een voedselpakket, we weten dat ze hard nodig zijn. De prijs van deze pakketten, die in Wit-Rusland zelf worden gemaakt is € 25,00.  Als u mee wilt doen, maar het bedrag is bezwaarlijk dan is ieder ander bedrag ook van harte welkom.

U kunt dit bedrag overmaken op rekening:

NL 94 RABO 037.62.90.366
t.n.v. SRK-werkgroep Putten
o.v.v. voedselpakket

Hartelijk dank,
Jacquelien Simon, Stichting Rusland Kinderhulp Putten

,

Kerkdiensten vanaf 11 oktober alleen online

Vanwege de nieuwe richtlijnen vanuit het RIVM is het per ingang van zondag 11 oktober voorlopig niet mogelijk om de kerkdiensten in de Andreaskerk te bezoeken. De diensten zullen daarom tot en met 31 oktober alleen online uitgezonden worden. Ook de kinderkerk en oppas zullen stoppen tot nader order. Het jeugdwerk kan doorgang vinden met een maximum van 30 personen. Ook hier geldt dat online de voorkeur heeft. In ‘t Voorhuys moet een bijeenkomst voor 22.00 uur beëindigd zijn. Doopdiensten en begrafenissen kunnen doorgang vinden binnen de gestelde regels en zijn ten alle tijden maatwerk welke in overleg met het crisisteam gepland zullen worden. Er mag ook niet gezongen worden in de kerkzaal en of bij een andere bijeenkomst.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Maurits Schraven
communicatie@andreaskerkputten.nl

,

Geven aan collecten via onze website

Naast de bestaande opties om geld over te maken aan de collecten binnen de Andreaskerk (via de Scipio app, of via rekeningnummer NL88RABO0354234323 t.n.v. Kerkbeheer Andreaskerk o.v.v. collectedatum) kunt u uw geld sinds kort ook overmaken via deze pagina en de bijbehorende buttons. Er zijn hierbij twee opties. U kunt één bedrag overmaken zodat het verdeeld wordt over de drie doelen maar u kunt ook voor elk doel afzonderlijk een (ander) bedrag overmaken.

,

Groet uit de gemeente

De afgelopen maanden hebben we wekelijks één of meer filmpjes met een groet van een gemeentelid kunnen laten zien in de kerkdiensten. We willen Ariëtte en Jannie bedanken voor hun inzet om dit mogelijk te maken. En natuurlijk de gemeenteleden die hieraan mee geholpen hebben.
De komende maanden neemt de diaconie deze taak over en zoeken we gemeenteleden (jong en oud) die een kort filmpje met een groet/boodschap voor de gemeente willen opnemen.
Heeft u interesse om mee te doen of kent u iemand? Wij horen het graag, ook als we kunnen helpen met het maken van het filmpje. Of verras ons met een bijzondere boodschap. 😃
Reageren kan via een e-mail via Evert Esveld (diaken) esveld26@solcon.nl