,

Kerstmiddag senioren

Donderdag 19 december vieren we het kerstfeest in ’t Voorhuys om 14.30 uur. De meditatie wordt verzorgd door ds. Rein Bos. Het ensemble van het mannenkoor Fontanus treedt op en er wordt afgesloten met een broodmaaltijd. Opgeven (voor 15 december) bij Rie v/d Ham 354141 of henrieham@hetnet.nl. Heeft u geen vervoer, bel dan ook Rie v/d Ham.

,

Weekend voor examenkandidaten

Examenstrijders! Heb jij na de examens zin in een sportieve uitdaging, gezelligheid en verbondenheid? We willen graag na de examens met elkaar op reis. Samen relaxen en bijkomen maar ook nadenken over jouw volgende avontuur. Ben je enthousiast, kijk voor meer info hier op de site.

,

269 gevulde schoenendozen

Ook dit jaar hebben veel gemeenteleden weer mee gedaan aan de schoenendoosactie. We hebben maar liefst 269 gevulde schoenendozen mogen ontvangen. Met hulp van vrijwilligers zijn de dozen uitgezocht en klaargezet voor de verwerkingscentra van Actie4kids. Namens de diaconie hartelijk bedankt!

,

Gemeenteavond 6 november

We nodigen u/ jou van harte uit voor de komende gemeenteavond. Deze vindt plaats aansluitend aan de avondkerkdienst op dankdag, woensdag 6 november.

Naast ontmoeting willen we verdergaan, dit a.d.h.v. punten die vanuit de vorige gemeenteavond in kaart zijn gebracht, met het onderwerp ‘Kerk(dienst) naar 2025’.
Vanuit de Kerkrentmeesters wordt er informatie gegeven over de financiën van de kerk en ook willen we aandacht geven aan pastoraat.

We hopen dat u/jij er bent, ook jouw bijdrage is belangrijk!

,

Nieuwsbrief jeugdraad

Elk kwartaal stuurt de jeugdraad een nieuwsbrief naar alle jeugdleiders. De nieuwsbrief is deze week weer uitgekomen. U/jij kunt deze nieuwsbrief ook lezen. De nieuwsbrieven zijn hier terug te vinden op de website.

 

,

Kaartverkoop voor musical Johannes de Doper

De kaartverkoop voor de voorstellingen van de musical Johannes de Doper op 8 en 9 november in het Schaffelaartheater in Barneveld is in volle gang. Op de website van het theater (www.schaffelaartheater.nl) zijn eenvoudig de tickets te bestellen. In de musical Johannes de Doper volgen we de weg die Johannes gaat door de ogen van zijn volgelingen. We zien de aanvaringen met de Schriftgeleerden, met Herodes, de bijzondere band met Jezus en de mensen die hij doopt. Het beloven weer fantastische voorstellingen te worden, waar jij gewoon bij moet zijn! Reserveer nu jouw tickets om dit prachtige verhaal met eigen ogen te aanschouwen. Wees er snel bij want… de tickets zijn gelimiteerd en de kaartverkoop loopt door!

Kaarten voor de vrijdagvoorstelling kunnen hier worden besteld en kaarten voor de zaterdagvoorstelling kunnen hier worden besteld.

,

Actie4Kids Schoenendoos 3 november

Het begint met een lege schoenendoos. Eenmaal mooi versierd en gevuld met schoolspullen, hygiëne producten, speelgoed en een knuffel, is het een cadeau van onschatbare waarde. Actie4Kids wil er dit jaar landelijk weer zo’n 45.000 inzamelen voor kinderen die elders op de wereld leven in moeilijke omstandigheden. Een beetje delen van onze overvloed met kinderen die bijna niets hebben. De folders zijn 6 oktober uitgedeeld en liggen ook bij de ingang van de kerkzaal. De schoenendozen kunnen worden ingeleverd op:

– Zondag 3 november om 09.00 uur voor de dienst op het liturgisch centrum.
– Zondag 3 november om 10.30 uur in de speciale gezinsdienst.
– Zondag 3 november om 19.00 uur in de jongerendienst.
– Vrijdag 1 november van 19.00 uur -20.00 uur bij Peter Sloof, Staringstraat 10.

Een gevulde schoenendoos is een fantastisch cadeau. En we geven ook het evangelie door d.m.v. een boekje met Bijbelverhalen dat later wordt toegevoegd. Deel met een kind dat waarschijnlijk nog nooit een cadeau heeft gehad. Op dinsdag 5 november gaan we om 19.00 uur de schoenendozen uitzoeken. Daar hebben we hulp bij nodig. Meld je aan bij jeugddiaken Irma van Sligtenhorst via irma.van.sligtenhorst@gmail.com of bel met Jeugddiaken Peter Sloof 06-24236079

,

Bijeenkomst voor H.V.D. en belangstellenden

De H.V.D. nodigt u uit voor een bijeenkomst op donderdag 17 oktober a.s. van 19.30 tot ± 21.30 uur in ’t Voorhuys. De H(ervormde) V(rijwilligers) D(ienst) organiseert twee keer per jaar een bijeenkomst voor de vrijwilligers en deze keer is Mw. Wil Bakker-Huizinga uit Soest uitgenodigd. Zij spreekt over het onderwerp ‘Vrouw, wie ben je in de verschillende fases van je leven’. Het belooft een inspirerende avond te worden, daarom zijn ook belangstellenden van harte welkom op deze avond.

,

Inzameling Voedselbank

Op 13 oktober willen we samen weer kratten vullen voor de Voedselbank. Artikelen waar op dit moment met name behoefte aan is zijn: verpakte kaas, blik soep, pot/blik groente, wasmiddel, houdbare melk, kuipje halvarine, flacon braadboter, net sinaasappels. Maar ook andere levensmiddelen en toiletartikelen zijn welkom. Ook DEpunten kunnen worden ingeleverd, hiervan wordt bij DE koffie gehaald. Als “geheugensteuntje” delen we op 6 oktober na de ochtenddiensten weer de oranje “voedselbanktasjes” uit, na de avonddienst zijn ze af te halen bij de koffietafel in de hal. Ook een financiële bijdrage is welkom! Deze kan in de pot die op de inzameltafel staat of overmaken op bankrekeningnummer NL79 RABO 0161 4018 80 t.n.v. Voedselbank.

,

Elk schaap telt

In de morgendiensten van afgelopen zondag heeft u/heb jij kunnen horen dat iedereen in onze gemeente mee telt. Het maakt niet uit of je nu oud of jong of ergens daar tussenin bent, je hoort erbij. We zijn een prachtige, veelkleurige gemeente met heel veel verschillende mensen en verlangens. Toch is denk ik één ding gelijk: we willen allemaal graag gezien en gewaardeerd worden. We behoren tot de gemeente van onze Heer Jezus Christus en bij Hem telt iedereen en dat willen we ook graag uitdragen als gemeente. Alleen… als je iedereen wilt zien of horen heb je heel veel ogen en oren nodig.
Een gemeente is afhankelijk van twee dingen: contributie (geld) en vrijwilligers, eigenlijk net als elke gewone sportclub. Het is fijn dat er gemeenteleden zijn die meer geld geven dan verwacht mag worden, zodat anderen die het even niet zo breed hebben uit de wind gehouden worden.
Hebben wij net zoveel over voor onze kerk, die zorg draagt voor ons geestelijk welzijn als voor onze sport, die zorg draagt voor onze lichamelijke gezondheid? Wilt u dat zich gewoon eens afvragen, wat geef ik aan de kerk en is dat te vergelijken met wat ik betaal aan de sport?
Daarnaast hebben we heel vrijwilligers nodig voor een breed scala van taken. U kunt een kaart invullen die op de tafels liggen om een gesprek aan te vragen. Wij nemen dan contact met u op.
Ik realiseer mij dat mijn oproep weerstand op kan roepen, dat u al heel veel doet of dat u al heel veel geeft. Daar zijn we echt blij mee, maar we willen het werk zo graag samen dragen. Ik wil u vragen in gesprek met ons te gaan om aan te geven dat u best iets wilt doen voor de gemeente, maar misschien niet goed weet wat. Dat u misschien denkt: kan ik het wel, ben ik daar wel geschikt voor?
Naast het gesprek dat u met ons kunt voeren, raad ik u aan uw aarzeling neer te leggen in gebed. Christus zelf roept ons om te werken in Zijn wijngaard.

Conny Ruitenberg
(voorzitter kerkenraad)