,

Actie4Kids Schoenendoos 3 november

Het begint met een lege schoenendoos. Eenmaal mooi versierd en gevuld met schoolspullen, hygiëne producten, speelgoed en een knuffel, is het een cadeau van onschatbare waarde. Actie4Kids wil er dit jaar landelijk weer zo’n 45.000 inzamelen voor kinderen die elders op de wereld leven in moeilijke omstandigheden. Een beetje delen van onze overvloed met kinderen die bijna niets hebben. De folders zijn 6 oktober uitgedeeld en liggen ook bij de ingang van de kerkzaal. De schoenendozen kunnen worden ingeleverd op:

– Zondag 3 november om 09.00 uur voor de dienst op het liturgisch centrum.
– Zondag 3 november om 10.30 uur in de speciale gezinsdienst.
– Zondag 3 november om 19.00 uur in de jongerendienst.
– Vrijdag 1 november van 19.00 uur -20.00 uur bij Peter Sloof, Staringstraat 10.

Een gevulde schoenendoos is een fantastisch cadeau. En we geven ook het evangelie door d.m.v. een boekje met Bijbelverhalen dat later wordt toegevoegd. Deel met een kind dat waarschijnlijk nog nooit een cadeau heeft gehad. Op dinsdag 5 november gaan we om 19.00 uur de schoenendozen uitzoeken. Daar hebben we hulp bij nodig. Meld je aan bij jeugddiaken Irma van Sligtenhorst via irma.van.sligtenhorst@gmail.com of bel met Jeugddiaken Peter Sloof 06-24236079

,

Bijeenkomst voor H.V.D. en belangstellenden

De H.V.D. nodigt u uit voor een bijeenkomst op donderdag 17 oktober a.s. van 19.30 tot ± 21.30 uur in ’t Voorhuys. De H(ervormde) V(rijwilligers) D(ienst) organiseert twee keer per jaar een bijeenkomst voor de vrijwilligers en deze keer is Mw. Wil Bakker-Huizinga uit Soest uitgenodigd. Zij spreekt over het onderwerp ‘Vrouw, wie ben je in de verschillende fases van je leven’. Het belooft een inspirerende avond te worden, daarom zijn ook belangstellenden van harte welkom op deze avond.

,

Inzameling Voedselbank

Op 13 oktober willen we samen weer kratten vullen voor de Voedselbank. Artikelen waar op dit moment met name behoefte aan is zijn: verpakte kaas, blik soep, pot/blik groente, wasmiddel, houdbare melk, kuipje halvarine, flacon braadboter, net sinaasappels. Maar ook andere levensmiddelen en toiletartikelen zijn welkom. Ook DEpunten kunnen worden ingeleverd, hiervan wordt bij DE koffie gehaald. Als “geheugensteuntje” delen we op 6 oktober na de ochtenddiensten weer de oranje “voedselbanktasjes” uit, na de avonddienst zijn ze af te halen bij de koffietafel in de hal. Ook een financiële bijdrage is welkom! Deze kan in de pot die op de inzameltafel staat of overmaken op bankrekeningnummer NL79 RABO 0161 4018 80 t.n.v. Voedselbank.

,

Elk schaap telt

In de morgendiensten van afgelopen zondag heeft u/heb jij kunnen horen dat iedereen in onze gemeente mee telt. Het maakt niet uit of je nu oud of jong of ergens daar tussenin bent, je hoort erbij. We zijn een prachtige, veelkleurige gemeente met heel veel verschillende mensen en verlangens. Toch is denk ik één ding gelijk: we willen allemaal graag gezien en gewaardeerd worden. We behoren tot de gemeente van onze Heer Jezus Christus en bij Hem telt iedereen en dat willen we ook graag uitdragen als gemeente. Alleen… als je iedereen wilt zien of horen heb je heel veel ogen en oren nodig.
Een gemeente is afhankelijk van twee dingen: contributie (geld) en vrijwilligers, eigenlijk net als elke gewone sportclub. Het is fijn dat er gemeenteleden zijn die meer geld geven dan verwacht mag worden, zodat anderen die het even niet zo breed hebben uit de wind gehouden worden.
Hebben wij net zoveel over voor onze kerk, die zorg draagt voor ons geestelijk welzijn als voor onze sport, die zorg draagt voor onze lichamelijke gezondheid? Wilt u dat zich gewoon eens afvragen, wat geef ik aan de kerk en is dat te vergelijken met wat ik betaal aan de sport?
Daarnaast hebben we heel vrijwilligers nodig voor een breed scala van taken. U kunt een kaart invullen die op de tafels liggen om een gesprek aan te vragen. Wij nemen dan contact met u op.
Ik realiseer mij dat mijn oproep weerstand op kan roepen, dat u al heel veel doet of dat u al heel veel geeft. Daar zijn we echt blij mee, maar we willen het werk zo graag samen dragen. Ik wil u vragen in gesprek met ons te gaan om aan te geven dat u best iets wilt doen voor de gemeente, maar misschien niet goed weet wat. Dat u misschien denkt: kan ik het wel, ben ik daar wel geschikt voor?
Naast het gesprek dat u met ons kunt voeren, raad ik u aan uw aarzeling neer te leggen in gebed. Christus zelf roept ons om te werken in Zijn wijngaard.

Conny Ruitenberg
(voorzitter kerkenraad)

,

Foto’s seniorenreisje

Op woensdag 18 september zijn diverse senioren van de Gereformeerde Kerk en de Andreaskerk mee geweest met een seniorenreisje naar Muggebeet. Ook werd er een boottocht gemaakt op de Kalenbergergracht. Foto’s van het seniorenreisje zijn hier terug te vinden.

,

Vacatures binnen onze gemeente

Binnen onze gemeente zijn er regelmatig vacatures binnen allerlei geledingen. Een overzicht hiervan staat vermeld op de website onder het menu ‘vacatures’.

Als u ook een vacature onder de aandacht wilt brengen in de gemeente, kunt u deze aanmelden bij de redactie van de weekbrief, maar u kunt deze ook sturen naar de webredactie omdat vacatures op de website langere tijd kunnen blijven staan als dat nodig mocht zijn.

Wilt u een vacature aanmelden voor op de website, stuurt u dan een mail naar webredactie@andreaskerkputten.nl

,

Informatie-avond reis naar Peru

Vorige week zondag vertelde Erik Posthouwer over een gemeentereis in 2021 naar de projecten in Peru. De datum van de informatieavond werd verkeerd genoemd. Dit is vrijdagavond 21 februari 2010 om 20.00 uur. We zijn dankbaar dat er die dienst een heel aantal kinderen een sponsor heeft gevonden. Als u een van deze nieuwe sponsoren bent, wilt u het ingevulde formulier (voor-en achterkant) zo spoedig mogelijk in de bijgevoegde envelop opsturen?

Meer informatie is hier te vinden op de website.

,

Open Doors schrijfactie

Sinds kort zijn we in de Andreaskerk gestart met de schrijfactie voor Open Doors. Het doel hiervan is om vervolgde christenen te bemoedigen door hen een kaartje te sturen. De actie is eens per twee maanden. In de week dat de schrijfactie gehouden wordt, zal er een stukje in de weekbrief verschijnen.

Elke twee maanden levert Open Doors een bestand aan met namen van christenen die wij een kaart kunnen sturen. Op deze kaart kan in het Engels of Spaans een bemoedigende (Bijbel)tekst worden geschreven of alleen uw naam. Wij hebben voor u een aantal voorbeeldzinnen in het Engels en Spaans klaarliggen. Alle kaarten worden na de dienst door de ZWO verstuurd aan Open Doors dat zorgt voor verspreiding van de kaarten onder vervolgde christenen.

De eerstvolgende schrijfactie is op 29 september a.s., wij staan in de hal tussen de twee ochtenddiensten. We hopen dat u hier allemaal aan wilt meedoen om zo onze broers en zussen te laten zien dat wij aan hen denken.

,

Gemeenteweekend 21 en 22 september

Elk jaar wordt er in september een gemeenteweekend georganiseerd voor alle leden, gasten en belangstellenden van de Andreaskerk. Er worden verschillende activiteiten en diensten georganiseerd van zaterdagmorgen t/m zondagmiddag.
Op de website is hier een overzicht te vinden van het gemeenteweekend dat op 21 en 22 september 2019 zal plaatsvinden.

,

Retraite weekend Helvoirt

‘God dank U dat ik hier mocht zijn. U zei in de kapel tegen mij ‘Welkom thuis!’ Dank U daarvoor. Ik wens iedereen een thuis. God van vertrouwen en liefde. God van vrede. Fijn dat ik erbij mocht zijn.’ (deelnemer)

Over Jezus lees je in het Evangelie dat Hij zich regelmatig terugtrok op een eenzame plek om te bidden (Lukas 5:16). In een druk leven is het goed om rust in te bouwen en tijd te nemen voor de ‘binnenkant’ en om zonder druk, tijd te vinden voor God.

Retraite houden betekent je terugtrekken. In het bezinningscentrum Emmaüs in Helvoirt, hebben we een goede plek gevonden om dit te kunnen doen. Je hebt er alleen of met je partner een eigen kamer. Het gastvrije huis verzorgt het eten. Er is een kapel om te bidden en te vieren. De omgeving is prachtig om te wandelen.

We zien ernaar uit om van 8-10 november 2019, met een groep van rond de 20 gemeenteleden, weer een weekend te houden. Het thema is dit keer ‘Vriend van God’. Wat mag het voor jou betekenen om te leven in vriendschap met God? Hoe beleef en verdiep je die vriendschap? Jezus noemt ons Zijn vrienden en waarom eigenlijk? Dit zijn mooie vragen om bij stil te staan in je geestelijk leven.

Het weekend start op vrijdag om 12:30 uur met een lunch en eindigt op zondag rond 13:00 uur met een maaltijd. De kosten zijn 130 euro.Voor opgave en meer informatie kun je een berichtje sturen naar mail@koning.one

De leiding van het weekend bestaat uit Rik en Mariëtte Nijs, Anke en Reinoud Koning.

Ds. Reinoud Koning