,

Themadienst Kinderdoop

Zondag 30 augustus is er om 19:00 uur een Themadienst over de kinderdoop. Feit is dat de kinderdoop tegenwoordig meer en meer onder vuur komt te liggen. Stellig wordt beweerd dat deze vorm van dopen nergens in de Bijbel te vinden is. Sommigen plakken er zelfs het label ‘on-Bijbels’ op met het verwijt dat de volgorde ‘eerst geloven en dan dopen’ bij de kinderdoop niet in praktijk gebracht kan worden. Bovendien zou een mens zelf moeten beslissen of hij of zij gedoopt wil worden. En veel christenen die als kind gedoopt werden, missen om allerlei redenen ‘iets’ en kiezen er alsnog voor om een volwassenendoop te ondergaan.

Hoe staat het nu eigenlijk met de kinderdoop? Waarom doen wij het als protestantse kerk op deze manier? Kan het niet ook anders? Welke verwachtingen en veronderstellingen spelen misschien onbewust een belangrijke rol in de keuze voor of tegen de kinderdoop? Het zijn heel wat kritische vragen die ik bewust op deze doopzondag wil stellen.

ds. Werner Gugler

,

Bericht vanuit de kerkenraad

Beste gemeenteleden,

Ds. Reinoud Koning heeft zich helaas ziek moeten melden, zoals u in de weekbrief en in de Scipio app kunt lezen. Een moeilijke beslissing voor hem. Het vraagt op dit moment loslaten van werk wat hij met zoveel liefde en toewijding doet. We hopen en bidden dat de rust in de komende tijd herstel mag geven en mogelijkheden biedt om het werk weer op te pakken. Neemt u Reinoud en Anke mee in uw gebeden? Een kaartje doet natuurlijk ook altijd goed.

Heeft u pastorale hulp nodig dan kunt u contact opnemen met de wijkouderling. Voor overige vragen kunt u mailen naar scriba@andreaskerkputten.nl Wij zoeken samen met u naar een goede oplossing voor uw vraag. We zijn blij en dankbaar dat de diensten van komende zondag weer vervuld zijn en collega-predikanten bereid waren dit op korte termijn over te nemen. In de komende tijd gaan we verder kijken naar mogelijke vervanging. We houden u daarvan op de hoogte middels de website en de weekbrief.

Conny Ruitenberg

,

Vakantie Afsluiter (30 augustus)

Alweer twee weken geleden hebben we samen de vakantie ingeluid met een picknick. Het was gezellig en we hebben samen gezongen. Zondagavond 2 augustus in de jongerendienst is er een filmpje van. We willen op dezelfde manier ook de vakantie weer afsluiten op zondag 30 augustus. Samen met alle jongeren (en andere mensen die het gezellig vinden) hebben we een gave zondagmiddag. We starten om 16.00 uur en de locatie volgt later nog. Neem dus zelf een kleedje en iets te eten en drinken mee. Wij zorgen voor instrumenten om ook samen te zingen! Zet je 30 augustus alvast in je agenda? Ook al is het op jongeren gericht; iedereen die van zingen houdt, is welkom.

,

Verlangen of voorzichtig?

We mogen met 100 mensen de diensten bijwonen. Dat doen we nog lang niet. Ik nodig je daarom van harte uit je aan te melden om bij de diensten aanwezig te zijn. We zingen weer samen. Voorzichtig zijn is goed, zeker wanneer je een kwetsbare gezondheid hebt. Maar ik roep op om je verlangen naar de gemeenschap ruimte te geven wanneer de restricties voor jou niet gelden. Laten we met elkaar – ook in deze zomertijd – weer bouwen aan de onderlinge gemeenschap op zondag. We zien naar je uit. Wees welkom!

ds. Reinoud Koning

,

Gemeentereis Peru

Eindelijk is het zover! De inschrijving voor de Perureis 2021 is geopend. Door de coronacrisis liep dit flinke vertraging op. Maar door de ontwikkelingen lijkt een reis in mei 2021 toch echt mogelijk.
Meer info staat op: www.andreaskerkputten.nl/Peru. Hier staan ook antwoorden op vragen die u wellicht heeft, ook omtrent het coronavirus. Wat als de reis toch verzet moet worden? We hopen ondanks de huidige situatie, dat we in mei 2021 met een prachtige groep naar Peru mogen gaan om onze broeders en zusters te bemoedigen en bemoedigd te worden.

,

Startavond jeugdwerk

In oktober hopen we weer te kunnen starten met het meeste jeugdwerk. Om het seizoen goed te beginnen, trappen we af met een gezellige startavond. Op 28 september zullen we met alle vrijwilligers in het jeugdwerk een avond samen zijn onder het genot van een hapje, drankje én een leuke activiteit. Er is veel tijd en energie besteed aan de organisatie van de avond, dus we zouden het heel leuk vinden als iedereen aanwezig is (van oppassers tot tienerleider)! Meld je aan via de link en neem ook gerust mensen mee die mogelijk geïnteresseerd zijn om volgend seizoen jeugdwerk te geven: https://andreaskerkputten.nl/startavond/

,

Ook gasten zijn weer welkom in de diensten

Gasten zijn per heden ook weer welkom om de diensten bij te wonen. We denken daarbij aan mensen die al regelmatig kwamen, maar geen lid van onze gemeente zijn; vakantiegangers en andere belangstellenden. Ook zij dienen zich aan te melden. Dit kan tot uiterlijk donderdagochtend 11.00 uur voor de diensten van dat weekend. De aanmelding dient te worden gestuurd aan info@andreaskerkputten.nl. We zullen dit ook delen via een bericht in de plaatselijke krant.

,

We mogen weer zingen!

We mogen weer zingen tijdens de dienst!
Sinds 5 juli zijn er weer kerkdiensten waarbij ook mensen in de zaal mogen zitten. U heeft daar vast e.e.a. over gelezen of langs zien komen in de afgelopen weken. Ondertussen zijn er internationaal, landelijk en binnen de kerk (o.a. PKN) diverse onderzoeken geweest over hoe het COVID-19 virus zich verspreidt. Een van de zaken die is onderzocht, is in hoeverre zingen in groepen daar een rol in heeft.
De uitkomst hiervan is een model wat kerken kunnen invullen en waarvan de uitkomst laat zien wat mogelijk is. Het resultaat: in de Andreaskerk mag per heden weer worden gezongen!

Kom naar de dienst (ook als u al een keer bent geweest)
Een extra goede reden om weer eens een kerkdienst bij te wonen. En daar is voldoende ruimte voor. De afgelopen diensten waren goed bezocht, maar er is nog voldoende ruimte over. We houden ons hierbij aan de max. van 100 bezoekers voorlopig. Omdat we zien uit de cijfers dat er nog steeds heel veel mensen vanuit huis via YouTube of Kerktv meekijken, blijven we in ieder geval tot eind augustus ook werken met voorzangers.
Het is vanaf nu mogelijk om in te schrijven voor iedere dienst. De regel dat je 1 ochtend- en 1 avonddienst kan aangeven, vervalt hierbij. Wel blijft nodig om van te voren via de Scipio App aan te melden. Over het gebruik van de app hebben we feedback ontvangen (waarvoor dank). Waar mogelijk voeren we deze verbeteringen zelf door en anders zetten we dit door aan de beheerder.
Let op: aanmelden kan tot uiterlijk 18.00 uur op de zaterdag voor de diensten op de daaropvolgende zondag.