,

Actie Kerkbalans 2021

De extra Actie Kerkbalans 2020 is nog niet afgerond maar de ouderling-kerkrentmeesters denken alweer na over de reguliere Actie Kerkbalans (2021).

Door de gevolgen van de COVID-19-pandemie komen wij tot de conclusie dat het proces voor de Actie Kerkbalans 2021 anders zal moeten verlopen. Uitgangspunt daarbij is dat wij het aantal contactmomenten ook bij deze actie tot een minimum willen beperken. Daarom hebben wij besloten dat wij dit jaar geen vrijwilligers inzetten om de brieven aan alle leden rond te brengen. In plaats daarvan zullen wij de brieven mee bezorgen met het aankomende Andreas Magazine. U krijgt de informatie over de Actie Kerkbalans dus eerder dan gebruikelijk.

Wij roepen u op om zoveel mogelijk digitaal uw toezegging te doen. Dit jaar zullen wij ook nog meer informatie beschikbaar stellen via het internet. Verder wordt deze actie ook aan de Scipio App toegevoegd zodat u met zo weinig mogelijk moeite uw jaarlijkse toezegging kunt doen. Heeft u deze app nog niet op uw telefoon of tablet staan en wilt u daar wel gebruik van maken? Download dan de Scipio App. Mocht dat niet lukken of heeft u vragen, neem dan even contact op met ons kerkelijk bureau.

Ten slotte hebben wij besloten dat wij per 1-1-2021 gaan stoppen met SKG-collect. Hiervan wordt nog weinig gebruik gemaakt. Wilt u ook hier rekening mee houden?

Namens de kerkrentmeesters,
Roy Zwerver en Gert Jan Angenent

,

Adventsproject kinderkerk ‘Dicht bij het Licht’

Hallo kinderen en ouders van de Andreaskerk,

’s Avonds is het alweer snel donker en we zetten overal weer vaker het licht aan. Ook de adventstijd komt eraan. Het thema is dit jaar ‘Dicht bij het Licht!’
We mogen kaarsjes aansteken, waardoor het steeds lichter wordt, maar we gaan ook op zoek wie Het Licht is!
Misschien weet je het al? Deze adventtijd gaan we op expeditie met een expeditiekaart en adventskalender van Bijbel Basics (1 per gezin). En ook in de online kinderblokjes kun je er veel over horen. Doe je mee?

Je kunt het pakketje ophalen bij de kerk. Maar we willen je ook vragen of je dan niet alleen iets op komt halen, maar ook gelijk iets komt brengen. Wil je een mooie kerstkaart of kersttekening maken die wij op kunnen sturen naar iemand uit de kerk die oud of ziek of eenzaam is? Je mag zelf knutselen of tekenen, maar je kunt ook kijken op https://www.kleurversjes.nl/ Daar staan heel veel mooie kleurplaten. Maak er iets moois van! En wil je jouw tekening of kaart in een envelop stoppen? Dan plakken wij het adres erop om ze op te sturen. Zo brengen jullie met jullie kaart of tekening al een beetje licht bij de andere mensen om ons heen.

Praktische informatie drive thru:
Datum: zaterdag 28 november van 10.00-12.00 uur.
Inrijden: vanaf de Voorthuizerstraat langs de kerk
Uitgang: parkeerplaats ’t Voorhuys

Kun je 28 november niet komen?
Kom dan op vrijdagavond 27 november tussen 19.00-20.30 uur naar Marjolein van de Geest (Bouwmeestersgoed 35)
We hopen jullie allemaal te zien!

Groetjes namens alle leiding van de kinderkerk

,

Blijf bij met Scipio

Inmiddels maken al ruim 600 leden van de Andreaskerk gebruik van de Scipio App, en dit aantal is nog steeds groeiende! De app maakt de gemeente hechter, verhoogt de (collecte) inkomsten en is veilig. Als team zijn we dan ook volop aan het kijken naar de verschillende mogelijkheden die deze app in de toekomst kan gaan bieden aan onze gemeente en alle input is hierbij welkom. Heeft u/heb jij ideeën of tips voor de redactie van de Scipio App, laat het ons dan weten.

Sinds kort hebben we ook een e-mailadres waar u/je berichten of bijdragen heen kunt sturen. Dit is scipio@andreaskerkputten.nl  Uiteraard kunt u/kun jij ook zelf een bericht in de app plaatsen in het menu ‘wat houdt jou bezig’.

Het team bestaat uit: Maurits Schraven (ouderling communicatie), Evert Esveld (diaken), Henny Zwart (kerkelijk bureau/diaken), Roy Zwerver (kerkrentmeester), Paula Simon (Jeugd) en Wendy Born (redactie).

Als u/je ook gebruik wilt maken van de Scipio App, neem dan contact op met het kerkelijk bureau via info@andreaskerkputten.nl

Namens de redactie,
Wendy Born

,

Voedselpakketactie SRK-werkgroep Putten

De winter staat weer voor de deur en voor de mensen in Wit-Rusland betekent dat vaak een strenge winter met veel sneeuw en een temperatuur die kan dalen tot 30 graden onder nul, met alle ongemakken van dien.

De situatie in Wit-Rusland wordt steeds slechter, grote groepen burgers in Wit- Rusland leven onder het bestaansminimum. Er heerst veel onrust in het land. Veel mensen zijn hun baan kwijtgeraakt, voor hen is er geen uitkering en zij vragen zich af hoe zij de winter door moeten komen. Zeker nu wij ook dit jaar geen bezoek kunnen brengen aan deze gezinnen waar we vaak tijdens ons bezoek al een doos met boodschappen achterlaten. Vooral de gezinnen met een gehandicapt kind hebben het ontzettend moeilijk, deze gezinnen moeten leven van minder dan €100,00 per maand.

We horen zo vaak: we zijn zo blij dat jullie ons niet vergeten.

Juist daarom willen wij deze gezinnen helpen met een voedselpakket, we weten dat ze hard nodig zijn. De prijs van deze pakketten, die in Wit-Rusland zelf worden gemaakt is € 25,00.  Als u mee wilt doen, maar het bedrag is bezwaarlijk dan is ieder ander bedrag ook van harte welkom.

U kunt dit bedrag overmaken op rekening:

NL 94 RABO 037.62.90.366
t.n.v. SRK-werkgroep Putten
o.v.v. voedselpakket

Hartelijk dank,
Jacquelien Simon, Stichting Rusland Kinderhulp Putten

,

Jongerendienst 15 november m.m.v. Alpha Youth

Ik heb op veel vragen antwoord gekregen. Ook op een aantal niet, maar die doen er niet meer zo veel toe. Want er is maar één Iemand het belangrijkst!
Zondagavond hoor je van 16 jongeren hoe het was om Alpha Youth❓te doen. Het wordt een bijzondere dienst met getuigenissen, prachtige liedjes en inspirerende verhalen.
De dienst wordt geleid door Erik Posthouwer. Namens de leiding van Alpha Youth doet Robert van Beek de overdenking. De jeugdband🎶 speelt een paar prachtige liederen. In de live-chat is er ruimte voor gesprek, vragen en gebedspunten. We hopen dat jij er ook bij bent! ♥️
Bekijk hieronder ook het filmpje:

,

Gemeente Bijbelschool 12 november

Weinig kerkelijke activiteiten zijn op dit moment mogelijk. Net als de kerkdiensten zal ook de Gemeente Bijbelschool online te zien zijn via deze link. Donderdag 12 november zullen we 1 Korintiërs 5 en 6 lezen. Het zijn twee pittige hoofdstukken die nogal wat vragen oproepen. Als jullie vragen hebben over deze hoofdstukken, kunnen jullie deze per mail (w.gugler@filternet.nl) naar mij toe sturen (graag tot dinsdag 10 november). Ik kan dan doelgerichter uitleg geven.

ds. Werner Gugler

,

Opbrengst spullen voedselbank

Afgelopen zaterdag is er ingezameld bij de Nieuwe Kerk, mooi om te zien dat ook veel ‘Andreaskerker’ hier langsreden om artikelen af te geven. Samen konden we maar liefst 135 kratten met eerste levensbehoeften vullen! Hiermee kunnen we echt iets betekenen voor hen die het (tijdelijk) zelf niet redden. Hartelijk dank voor uw betrokkenheid hierbij en graag tot ziens bij de volgende inzameling op zaterdag 19 december, wederom bij de Nieuwe Kerk.

,

Afscheid secretaresse Hervormde Vrijwilligers Dienst (HVD)

Op 11 november neemt de Hervormde Vrijwilligers Dienst na 30 jaar afscheid van haar secretaresse Titia Meindertsma-Falkena. Vele jaren heeft Titia zich ingezet voor onze Andreasgemeente en was ze de spin in het web en coördineerde ze de werkzaamheden en ook administratieve activiteiten ten behoeve van de sociale betrokkenheid van de HVD voor gemeenteleden in verband met geboorte, ziekte, nieuwe leden, verjaardagen, jubilea , 80 jaar en ouder of bijzondere omstandigheden.
We willen Titia dan ook hartelijk bedanken voor de vele jaren waarin zij zich met veel liefde heeft ingezet voor het secretariaat van de HVD van onze Andreaskerk.
Wij zijn dankbaar dat Wilma van Beek haar taak wil overnemen. We wensen haar veel succes met het secretariaat van de HVD.

,

Dankdagviering voor kinderen

Komende woensdag (4 november) is het weer ‘Dankdag’. Speciaal voor de jongens en meisjes (en stiekem ook voor de oudere gemeenteleden 😊) is er die dag om 15.00 uur een online-kinderdienst. De dienst duurt ongeveer een half uur en wordt geleid door Erik Posthouwer. José Korsaan vertelt een verhaal uit de Bijbel rond het thema ‘Dank God in alles’. Marcel & Lydia Zimmer zijn er ook bij en zij zullen een paar liedjes (met gebaren) met ons zingen.
Bekijk ook hier het uitnodigingsfilmpje even hieronder.
De onlinedienst start dus op woensdag 4 november om 15.00 uur vanaf het YouTube-kanaal van de Andreaskerk. Deze dienst wordt georganiseerd door de Gereformeerde kerk, Gereformeerde kerk Vrijgemaakt en de Andreaskerk. We hopen dat jij ook meekijkt!

Dankdag 4 november 2020 from Andreaskerk Putten on Vimeo.

,

Wijzigingen richtlijnen aangaande gebruik kerkgebouw,’t Voorhuys en bijeenkomsten

Hieronder kunt u nieuwe richtlijnen vinden m.b.t. het gebruik van ’t Voorhuys, de kerkzaal en uitvaarten e.d. (De uitgebreide versie is ook HIER terug te vinden op de website)

1. ‘t Voorhuys
Gezien er hiervoor een horecavergunning is, is deze per 14 oktober 22.00 uur gesloten. Dit omdat alle horecagelegenheden gesloten zijn i.v.m. het verbod welk dinsdagavond 13 oktober is afgekondigd door de overheid.

Motivatie voor het sluiten van ‘t Voorhuys is, naast het verbod, dat we het enerzijds niet kunnen maken als enige horecaonderneming open te blijven, anderzijds dat wij ook de uitstraling moeten hebben naar buiten toe dat we de sociale contacten en reisbewegingen willen beperken. Dit betekent dat er tot nader order geen enkele activiteit in ‘t Voorhuys georganiseerd mag worden.

2. Kerkzaal in combinatie met groepsgrootte tot 30 personen
Gezien de maatregelen en het dringende advies om zoveel mogelijk thuis te blijven en geen reisbewegingen te maken, adviseren wij het volgende:
Zondagochtend één digitale dienst met zo min mogelijk mensen. Met elkaar hebben we de verantwoordelijkheid dit te minimaliseren:

  • Bijvoorbeeld maximaal twee voorzangers
  • Geen lectoren
  • Een minimaal aantal ouderlingen en diakenen
  • Eén pianist of organist
  • Koster en beamerteam

Zondagavond (jeugddienst/themadienst) is verder idem aan de ochtenddienst met een minimaal aantal personen. Kort omschreven is ons advies de kerkzaal alleen te gebruiken voor het oefenen t.b.v. voorbereiding op de eredienst, uitzendingen eredienst of uitvaarten.

3. Uitvaarten
Voor uitvaarten blijft de uitzonderingspositie gelijk aan hoe deze was, echter met de beperking dat er geen gebruik meer gemaakt kan worden van ‘t Voorhuys.

4. Vergaderingen en andere bijeenkomsten
Vergaderingen voor K(K)R, pastorale raad, diaconie, kerkrentmeesters tot 15 personen kunnen doorgang vinden in ‘t Voorhuys.