,

Actuele gegevens gevraagd voor de Andreas Jaarspecial 2019-2020

In september wordt weer een Jaarspecial uitgebracht. Deze zal worden meegestuurd met het Andreas Magazine. In de jaarspecial willen we, zoals ieder jaar, alle gemeenteleden bekend maken met de activiteiten die het komende seizoen plaatsvinden in onze gemeente.

We hebben vorig jaar al een eerste slag gemaakt in combinatie met de website. (Bijna) alle activiteiten hebben inmiddels een eigen pagina gekregen op de site. We hebben ervoor gekozen om alle achtergrond en inhoud daar op te plaatsen en vanuit de jaarspecial daarnaartoe te verwijzen. Dit enerzijds om de jaarspecial overzichtelijk en bondig te houden en vooral kan worden gebruikt als kalender, anderzijds omdat op de website eventuele wijzigingen eenvoudig kunnen worden doorgevoerd.

Graag zouden we van elke contactpersoon de juiste informatie van de groep(en) ontvangen zodat we die kunnen verwerken in de jaarspecial. De volgende gegevens zijn nodig:

Naam activiteit
Voor wie
Wanneer
Waar
Contactpersoon
E-mailadres
Telefoonnummer

Er is hier een voorbeeld in te zien van de jaarspecial van het afgelopen seizoen. Door de redactie wordt overigens bepaald welke aangeleverde informatie wel of niet geplaatst zal worden.

Graag zouden we de gegevens ontvangen vóór vrijdag 23 augustus 19.00 uur via onderstaand e-mailadres.

Voor vragen of opmerkingen kunt u terecht bij Maurits Schraven mauritsschraven@hotmail.com

(Alle bij de redactie bekende contactpersonen zijn inmiddels persoonlijk benaderd voor input.)

,

Nieuwsbrief jeugdraad

Elk kwartaal stuurt de jeugdraad een nieuwsbrief naar alle jeugdleiders. De nieuwsbrief is deze week weer uitgekomen. U/jij kunt deze nieuwsbrief ook lezen. De nieuwsbrieven zijn hier terug te vinden op de website.

 

,

Start jeugdwerk op 10 september

Het jeugdwerk vormen we sámen. Daarom starten we op dinsdagavond 10 september 2019 met alle jeugdleiders het nieuwe seizoen. Ook alle geïnteresseerden zijn welkom.  De avond begint om 19.30 met koffie en lekkers.

Tirza en Hans van LEF Navigators komen langs om ons te inspireren en bemoedigen. Zij zijn in januari 2018 ook bij ons geweest. We hebben toen een erg mooie avond gehad over teamwork. Nu is het onderwerp: “Waarom doe je wat je doet?”

We gunnen jullie deze mooie avond. Tot 10 september!

,

Gewijzigde aanvangstijd ochtenddienst zomervakantie

In de periode van 21 juli t/m 25 augustus is er maar één ochtenddienst, deze begint om 10.00 uur. Er is kinderkerk voor de groepen 1 t/m 4. Oppas voor kinderen van 0-3 jaar is in ’t Voorhuys (i.p.v. de Van Damschool). Naast de ochtenddienst bent u ook van harte welkom in de avonddienst om 19.00 uur.

,

Steun van plaatselijke ondernemers gevraagd

Ondernemers opgelet !

Actie Vakantietas is een onderdeel van de Zomeractie 2019. Met de zomeractie halen we geld op om verschillende doelen te steunen en de Actie Vakantietas is het plaatselijke doel.

In Nederland, en ook in Putten, leeft één op de negen kinderen in armoede. Dat zijn twee of drie kinderen per klas. In Putten zijn er gezinnen die ondersteund worden door de Voedselbank. In deze kwetsbare gezinnen leven bijna tachtig kinderen. Deze kinderen krijgen straks ook zomervakantie. Maar zij zien vriendjes en vriendinnetjes vertrekken om leuk op vakantie naar Zuid-Frankrijk te gaan of om een dagje naar de Apenheul te gaan of om te gaan zwemmen in het Bosbad terwijl zij thuis moeten blijven. Voor deze kinderen doen we dit jaar de Actie Vakantietas !

Wij gaan de kinderen verrassen met een rugzakje vol met leuke spullen. Een kaartje voor een ijsje, een kaartje voor de Bostoren, een kaartje voor het Bosbad, een badlaken, enz.  Allemaal leuke cadeautjes zodat ook zij een fijne vakantie krijgen. De rugzakjes worden door de voedselbank uitgedeeld aan de kinderen.

We willen u als plaatselijke ondernemer vragen om een financiële bijdrage voor deze vakantietassen. Met de bijdrage van uw bedrijf kopen we de cadeautjes voor de kinderen.

Voor meer info kunt u contact opnemen met jeugddiaken Peter Sloof: 06-24236079 of petersloof@chello.nl

,

Ontmoeting na de dienst van 10.30 uur

Al lang leeft de wens om niet alleen op de eerste zondag van de maand, maar na elke halfelf dienst, elkaar te kunnen ontmoeten in ’t Voorhuys. Vanaf zondag 7 juli 2019 wordt dit mogelijk! Er zijn voldoende vrijwilligers die willen helpen bij het koffieschenken. Graag nodigen we gemeenteleden, maar in het bijzonder ook onze gasten uit om onder het genot van een kopje koffie of thee elkaar te ontmoeten. Let op: Er is gelegenheid om koffie te drinken ná de tweede morgendienst, maar in de zomervakantie is dit na de enige morgendienst.

,

Zomeractie diaconie

De zomeractie voor 2019 staat weer voor de deur. Voor de diaconie is de zomeractie een belangrijke inkomstenbron. De diaconie zet zich in om hulp te geven aan leden van de gemeente die onder zorgen of eenzaamheid gebukt gaan. Buiten de grenzen van de gemeente is ook veel nood waar wij ons voor inzetten. Om aan deze hulpaanvragen te voldoen is de diaconie afhankelijk van een geslaagde zomeractie.

Zoals elk jaar bevat de zomeractie drie doelen. De opbrengst verdelen we ook dit jaar gelijkmatig aan de volgende drie doelen:

Lokale diaconale noden. Met dit jaar o.a. vakantietassen-actie: Voor Puttense kinderen die uit gezinnen komen welke het niet breed hebben, willen we dit jaar 80 vakantietassen gaan vullen om ook hen een onvergetelijke zomer te laten beleven. *

Rudolph stichting. De Rudolph stichting zet zich in voor uithuisgeplaatste kinderen en jongeren zodat iedereen de kans krijgt om op te groeien tot een zelfredzame en evenwichtige volwassene. www.rudolphstichting.nl

MAF: Brandstof sparen. Voor elke euro kunnen we een liter brandstof kopen, wat weer ca. 50 kilometer vliegen is. MAF is met 130 vliegtuigen ‘s werelds grootste onafhankelijke non-profit vliegtuigorganisatie en brengt hulpverleners, dominees, zendelingen en artsen naar plaatsen waar hulp het meest noodzakelijk is. www.maf.nl/projecten/brandstof

Helpt u mee om de zomeractie 2019 tot een succes te maken en een gift te doen? In de eerste week van juni ontvangen alle leden van de Andreaskerk de brief Zomeractie 2019.

*Als gemeente zoeken we overigens nog plaatselijke ondernemers die een gift willen geven voor de vakantietassen. Neem contact op met Peter Sloof (06-24236079) voor meer informatie over ondersteuning van de vakantietassen.
,

Vacatures binnen onze gemeente

Binnen onze gemeente zijn er regelmatig vacatures binnen allerlei geledingen. Enkele hiervan staan vermeld op deze website onder het menu ‘vacatures’.

Als u ook een vacature onder de aandacht wilt brengen in de gemeente, kunt u deze aanmelden bij de redactie van de weekbrief, maar u kunt deze ook sturen naar de webredactie omdat vacatures op de website langere tijd kunnen blijven staan als dat nodig mocht zijn.

Wilt u een vacature aanmelden voor op de website, stuurt u dan een mail naar webredactie@andreaskerkputten.nl

,

Opgave voor het jeugdweekend in oktober

Jeugdweekend
Heb jij zin in een fantastisch weekend weg? Vol met gave spellen, uitdagende opdrachten en mooie gesprekken? Ga dan mee op het Jeugdweekend. Iedereen tussen de 12 en 17 jaar mag mee! Het jeugdweekend is van 4 t/m 6 oktober 2019. Als je je snel opgeeft, ontvang je 10% korting. Voor meer info, klik hier