,

Bijeenkomst voor H.V.D. en belangstellenden

De H.V.D. nodigt u uit voor een bijeenkomst op donderdag 17 oktober a.s. van 19.30 tot ± 21.30 uur in ’t Voorhuys. De H(ervormde) V(rijwilligers) D(ienst) organiseert twee keer per jaar een bijeenkomst voor de vrijwilligers en deze keer is Mw. Wil Bakker-Huizinga uit Soest uitgenodigd. Zij spreekt over het onderwerp ‘Vrouw, wie ben je in de verschillende fases van je leven’. Het belooft een inspirerende avond te worden, daarom zijn ook belangstellenden van harte welkom op deze avond.