,

Actuele gegevens gevraagd voor de Andreas Jaarspecial 2019-2020

In september wordt weer een Jaarspecial uitgebracht. Deze zal worden meegestuurd met het Andreas Magazine. In de jaarspecial willen we, zoals ieder jaar, alle gemeenteleden bekend maken met de activiteiten die het komende seizoen plaatsvinden in onze gemeente.

We hebben vorig jaar al een eerste slag gemaakt in combinatie met de website. (Bijna) alle activiteiten hebben inmiddels een eigen pagina gekregen op de site. We hebben ervoor gekozen om alle achtergrond en inhoud daar op te plaatsen en vanuit de jaarspecial daarnaartoe te verwijzen. Dit enerzijds om de jaarspecial overzichtelijk en bondig te houden en vooral kan worden gebruikt als kalender, anderzijds omdat op de website eventuele wijzigingen eenvoudig kunnen worden doorgevoerd.

Graag zouden we van elke contactpersoon de juiste informatie van de groep(en) ontvangen zodat we die kunnen verwerken in de jaarspecial. De volgende gegevens zijn nodig:

Naam activiteit
Voor wie
Wanneer
Waar
Contactpersoon
E-mailadres
Telefoonnummer

Er is hier een voorbeeld in te zien van de jaarspecial van het afgelopen seizoen. Door de redactie wordt overigens bepaald welke aangeleverde informatie wel of niet geplaatst zal worden.

Graag zouden we de gegevens ontvangen vóór vrijdag 23 augustus 19.00 uur via onderstaand e-mailadres.

Voor vragen of opmerkingen kunt u terecht bij Maurits Schraven mauritsschraven@hotmail.com

(Alle bij de redactie bekende contactpersonen zijn inmiddels persoonlijk benaderd voor input.)